Waarvoor dient de terugslagklep? 

Chapô

De terugslagklep is verplicht voor elke particuliere waterinstallatie in Wallonië. Deze voorziening moet voorkomen dat water van de particuliere installatie naar het distributienet terugkeert.  

banniere-clapet-anti-retour-v2
Inhoud

Wat is het nut ervan? 

De functie ervan is om het water slechts in één richting door de leidingen te laten stromen: van ons distributienet naar uw privé-installatie. Ze moet iedere terugstroming van afvalwater in het net voorkomen, want daardoor zou de kwaliteit van het geleverde water kunnen verslechteren en zouden ongemakken kunnen ontstaan voor alle verbruikers. 


Waar bevindt de terugslagklep zich in uw installatie?  

Ze wordt net na de aftapkraan na de watermeter geplaatst (in de richting van de waterstroom).  

opp-2155-06-13-2022-maj-schema-responsabilite-des-installations_v3_nl_sl
clapet-antiretour-transparent

 

De terugslagklep moet door u worden geïnstalleerd, onderhouden, gerepareerd of vervangen.  

Bij wijze van uitzondering leveren en installeren wij de terugslagklep als een nieuwe aansluiting wordt gerealiseerd.  


Wie is verantwoordelijk voor wat en wanneer?


Waarvoor dient  de terugstroombeveiliging en wanneer moet deze worden geïnstalleerd?  

De installatie van een terugstroombeveiliging wordt sterk aanbevolen voor ziekenhuizen, bejaardentehuizen, kinderdagverblijven, industriebedrijven enz.   

 

disconnecteur-eau-transparent


Dit toestel is uitgerust met twee terugslagkleppen, gescheiden door een afvoerkamer. De terugstroombeveiliging beschermt de drinkwaternetten door de continuïteit van de toevoer naar de particuliere installatie te onderbreken door zichzelf te legen en de vloeistof naar het riool af te voeren wanneer er gevaar bestaat dat afvalwater terugstroomt in de openbare toevoerleiding.  

 

Niet vergeten!  

Alle aansluitingen moeten voorzien zijn van een door de SWDE of een andere verdeler goedgekeurde terugslagklep. Die wordt door u op eigen kosten onderhouden, gerepareerd of vervangen.  

De lijst van goedgekeurde terugslagkleppen is beschikbaar in het repertorium van technische voorschriften voor binneninstallaties op de website van Belgaqua.