Wettelijke informatie

Chapô

Gebruiksvoorwaarden van de website.

banniere-vie-privee
Inhoud

De SWDE stelt alles in het werk om op haar website accurate en actuele informatie te verstrekken.

Zij geeft echter geen enkele garantie dat de informatie, gegevens en publicaties op haar website juist, volledig of bijgewerkt zijn.

De SWDE kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van de gebruiker en/of derden voor eventuele schade die door deze laatsten wordt geleden, van welke aard ook (direct, indirect, materieel, immaterieel), die veroorzaakt zou kunnen zijn door fouten of nalatigheden op haar site.

De SWDE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar de gebruikers worden doorverwezen via de hyperlinks op de website.

Mocht de gebruiker onjuiste of verouderde informatie aantreffen, dan vragen wij om de SWDE hiervan op de hoogte te brengen door telefonisch contact op te nemen met de Klantendienst van de SWDE via het nummer 087/87 87 89 (maandag tot vrijdag, van 8 tot 17 uur) of via ons formulier, door hier te klikken.

Alle rechten op de inhoud van de site zijn voorbehouden.

Elk misbruik van de website zal gerechtelijk worden vervolgd voor de hoven en rechtbanken.