Aanvraag voor een tijdelijke wateraansluiting voor een bouwplaats

Chapô

U voert werkzaamheden uit of u organiseert een evenement en u heeft een tijdelijke aansluiting op de waterleiding nodig? Wij kunnen u een standpijp verhuren. Dit is een toestel met een meter dat op een brandkraan wordt geplaatst.

banniere-racc-temporaire-v2
Inhoud

De te ondernemen stappen  

Zodra de aanvraag is aangemaakt via dit formulier sturen wij u informatie over de te betalen borgsom en een overeenkomst, die u dan moet ondertekenen en aan ons terugsturen. Hierin staan uw rechten en plichten met betrekking tot de huur van een standpijp vermeld

Zodra wij de aanbetaling hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken om de apparatuur op te halen.
 

Een standpijp aanvragen

Tarief 2023  

  • Waarborg: € 500. Dit wordt aan u terugbetaald bij inlevering van de volledige uitrusting in goede staat, minus de waterrekeningen.  
  • Huur: € 55 excl. btw/maand - elke begonnen maand is verschuldigd. 
  • Waterverbruik: Dit wordt aangerekend tegen het standaardtarief.

Aansluiten en installeren van de standpijp

U moet de standpijp aansluiten op een hydrant of brandkraan. Wij kunnen, op verzoek, een plan sturen voor de locatie van de brandkranen. U moet ons de meterstanden van de standpijp op verzoek en ten minste om de 3 maanden toezenden.

Raadpleeg vervolgens de instructies in de volgende brochure:

Bekijk de brochure

 

Wat gebeurt er wanneer de overeenkomst afloopt en de site niet is afgewerkt?

Neem contact met ons op om een verlenging van uw overeenkomst aan te vragen met de gewenste verlengingsperiode (max. 6 maanden), vergezeld van 2 foto's: een leesbare foto van de meter om het serienummer en de meterstand te kunnen lezen en een uitgezoomde foto van de standpijp die de goede staat van de apparatuur toont. 

Wij sturen u een nieuwe overeenkomst die u moet ondertekenen en aan ons terugsturen.

 

icon-attention

Opgepast: de overeenkomst moet strikt worden nageleefd (gebruik op het aangewezen terrein, beveiliging van het materiaal enz.) en er moet permanent een exemplaar op het terrein aanwezig zijn. 

 

De standpijp inleveren 

Om de standpijp op het einde van de werkzaamheden aan ons terug te bezorgen, moet u contact met ons opnemen via het contact formulier of per telefoon op 087/87.87.89 om een afspraak te maken om het materiaal terug te brengen.

icon-facture-swde

Wij zullen een eindfactuur opmaken op basis van de verbruikte m³ (geldend tarief) en de maandelijkse huurprijs. Indien het materiaal is beschadigd, zal u ook hiervoor een factuur ontvangen. Indien de eindfactuur lager is dan de borgsom, zal het verschil worden terugbetaald. Als de borgsom niet voldoende is om de eindafrekening te dekken, moet u het verschil betalen.