Internationaal: Water voor iedereen, vandaag en morgen 

Chapô

We weten allemaal dat gezond en drinkbaar water essentieel is voor het leven van de mens en de samenleving. Daarom zetten wij ons in voor internationale samenwerkingsprojecten om de toegang tot drinkwater voor iedereen te vergemakkelijken.

bannière-international
Inhoud

Wat doen we om dit doel te helpen bereiken?

Wij delen onze ervaring en deskundigheid en begeleiden waar mogelijk de waterbeheerders en de gebruikersverenigingen. Het gaat hierbij om de productie en distributie van drinkwater en de sanering van afvalwater.

Onze ervaring met internationale samenwerkingsprojecten toont aan dat de ontwikkeling van partnerschappen met lokale actoren en autoriteiten essentieel is.  Wij zijn er immers van overtuigd dat de belangen van de bevolking het beste worden gediend wanneer het beheer van de watercyclus een overheidstaak blijft.

Vanuit die overtuiging bepalen we hoe we de betrokken bevolkingsgroepen het beste kunnen ondersteunen of hoe we onze kennis het beste kunnen delen. Het kan dan gaan om adviezen voor praktische opleidingen (bijvoorbeeld over het optimale gebruik en onderhoud van de lokale infrastructuur).

Meer specifiek delen wij onze deskundigheid op 7 belangrijke gebieden.  

Hulpbronnenbeheer  

Wij ondersteunen onze partners bij het geïntegreerde en duurzame beheer van hun hulpbronnen. 

Drinkwaterproductie  

Wij garanderen de beschikbaarheid en de behandeling van water met behulp van moderne technologie.  

Drinkwaterdistributie en efficiëntie van het net  

Wij ontwikkelen en implementeren een methodologie om de dagelijkse werking van het waternet en zijn werkzaamheid te optimaliseren. 

Beheer van de waterkwaliteit  

Wij garanderen de waterkwaliteit via het laboratoriumbeheer - waarin een plan voor het beheer van de waterveiligheid is opgenomen - en via het gebruik van de vereiste informatiesystemen. 

Veilige IT-oplossingen voor de automatisering en het beheer op afstand van hydraulische bouwwerken  

Wij definiëren en implementeren de vereiste technologische opties.  

Vaardigheden en opleiding op het gebied van personeelsbeheer 

Wij ontwikkelen en implementeren een structuur en tools voor personeelsbeheer, inclusief opleidings- en evaluatieprogramma's.  

Investering en strategie  

Wij helpen de beleidsmakers om hun strategische investeringsplannen op te stellen en uit te voeren.