Aanvraag van plannen van het waterdistributienet  

Chapô

Moet u werkzaamheden uitvoeren en wilt u weten of er op uw terrein ondergrondse leidingen van SWDE liggen? U vindt het antwoord op de website van het KLIM.

banniere-demande-cicc-2
Inhoud

Een kaart met alle bouwwerken en leidingen 

Om tegemoet te komen aan de behoeften van professionals en particulieren is een federale structuur in het leven geroepen: het KLIM (Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt). Deze instantie centraliseert de aanvragen voor plannen van ondergrondse installaties. Het KLIM telt een aantal leden:  

  • ELIA (hoogspanningstransmissienetbeheerder);  
  • FETRAPI (Federatie van Transporteurs door middel van Pipeline);  
  • de meeste kabel- en leidingbeheerders van het Waalse en Brusselse Gewest (telecommunicatiebedrijven en aardgas-, elektriciteits- en waterdistributiemaatschappijen).  

Wij beschikken over een geografisch informatiesysteem (GIS) waarmee wij al onze bouwwerken en leidingen kunnen inventariseren en lokaliseren. Via deze tool kunnen wij u onze plannen automatisch toesturen nadat u een aanvraag heeft ingediend op het KLIM-platform.  

Op de website van het KLIM, kunt u :

  • de eventuele nabijheid van installaties of leidingen voor het vervoer van gevaarlijke producten of hoogspanningsverbindingen controleren; de aanwezigheid van kabels en/of leidingen voor andere doeleinden controleren; 

  • uw werken aan de kabel- en leidingbeheerders (waaronder de SWDE) melden. Enkele uren na het indienen van uw aanvraag stellen wij u het gevraagde planuittreksel ter beschikking.  

Neem contact met ons op als u geen antwoord krijgt van het KLIM.