De herkomst van het door de SWDE gedistribueerde water 

Chapô

Het drinkwater dat wij distribueren, is hoofdzakelijk afkomstig van grondwater. Water uit sommige steengroeven en stuwmeren wordt ook gebruikt om de bevolking van water te voorzien.

banniere-cycle-eau
Inhoud

Grondwaterwingebieden

Het grootste deel (75-80%) van het door de SWDE geproduceerde en gedistribueerde water is afkomstig van grondwaterbronnen.

Dit water is afkomstig van de infiltratie van regenwater in de grond. Deze sijpelen dankzij de zwaartekracht door de poriën, microscheurtjes en spleten van de rotsen en bevochtigen steeds diepere lagen totdat zij op een ondoordringbare laag stuiten. Daar hopen zij zich op, vullen de kleinste leegte, verzadigen de ondergrond met vocht en vormen zo een grondwaterreservoir, aquifer genaamd. De grondwaterspiegel verplaatst zich over de ondoordringbare laag, volgt de hellingen, soms over tientallen of zelfs honderden kilometers, alvorens in de open lucht uit te komen en een bron of een waterloop te voeden.

Er zijn 4 soorten grondwatervangers, elk met zijn voor- en nadelen:

  • bronnen;
  • draineerbuizen;
  • galerijen;
  • putten.


De winning van oppervlaktewater

De 20 à 25% oppervlaktewater die door de SWDE wordt onttrokken, is hoofdzakelijk afkomstig van de vier grote stuwmeren in Wallonië:

  • het stuwmeer van de Gileppe in Verviers;
  • het stuwmeer van de Vesder in Eupen;
  • het stuwmeer van Nisramont in Nadrin;
  • het stuwmeer van de Ry de Rome in Couvin.


Behandeling van gewonnen oppervlaktewater en grondwater

Wanneer water in de bodem infiltreert, passeert het verschillende lagen grond en gesteente, die op natuurlijke wijze onzuiverheden uit het water verwijderen, maar het tegelijkertijd beladen met door de mens veroorzaakte verontreinigende stoffen zoals nitraten, pesticiden en koolwaterstoffen. Daarom moet grondwater worden behandeld om drinkbaar te worden gemaakt.  

Hetzelfde geldt voor oppervlaktewater, dat ook blootstaat aan natuurlijke en menselijke verontreiniging en daarom moet worden behandeld om het drinkbaar te maken. 

 

Ontdek de zuiveringsstations.


Exploitatie van nieuwe voorraden

icon-conseil-2

Om de hoeveelheden die worden onttrokken aan kwetsbare grondwaterlagen, voornamelijk in Henegouwen, te beperken, gebruiken wij ook het bemalingswater (opkomend grondwater) van verschillende steengroeven in Henegouwen. Ons doel is de wateronttrekking te verminderen door rationeel gebruik te maken van het beschikbare potentieel.

Ook elders op het grondgebied wordt via prospectiecampagnes naar nieuwe bronnen gezocht.   

Op het niveau van het Waalse Gewest is een rationalisatie van de waterinname aan de gang. Die heeft tot doel de waterwingebieden met kwalitatieve of kwantitatieve problemen te schrappen door de netten onderling te verbinden.
 

Lokaliseer de grondwatervangers die door de SWDE worden uitgebaat

De herkomst van het door de SWDE gedistribueerde water