De waterprijs bij SWDE

Chapô

Om water drinkbaar te maken, wordt het behandeld voordat het uit de kraan komt. Bij de berekening van de waterprijs wordt dan ook rekening gehouden met verschillende parameters.

banniere_prix_eau_belgique
Inhoud

Hoe wordt de waterprijs berekend?

 

De waterprijs wordt op dezelfde wijze berekend voor alle consumenten die door SWDE worden bevoorraad. De prijs omvat vier elementen:

 

1. De reële kostprijs van de distributie (RKD)

Er wordt rekening gehouden met alle kosten in verband met:

  • het onderhoud van het net (+ 40.000 km leidingen);
  • de vernieuwing van de infrastructuur;
  • het veiligstellen van de watervoorziening, de bescherming van en het toezicht op de waterwinningen; 
  • het drinkbaar maken van het water;
  • het klantenbeheer.

Berekend per m³ geleverd water, is dit de vergoeding van SWDE voor de diensten die zij levert om u te voorzien van kwalitatief water in voldoende hoeveelheden.

De RKD 2023 bedraagt 2,80 euro/m³.

 

2. De reële kostprijs van de sanering (RKS)

Dit omvat alle kosten die verbonden zijn met de afvalwaterzuivering (rioolnetten en zuiveringsinstallaties). Deze opdracht is door de regering toevertrouwd aan de Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE).

De RKS 2023 bedraagt 2,365 euro/m³.

 

3. Btw

Voor de levering van water bedraagt de btw 6%.

 

4. Sociaal Waterfonds

Dit is een solidariteitsbijdrage van elke klant die in het Waalse Gewest woont.

Dit fonds is bedoeld om mensen met financiële problemen te helpen.

Het Sociaal Waterfonds 2024 bedraagt 0,0322 euro/m³.

 

Evolutie van de waterprijs bij SWDE

schéma_cout_de_leau_NL