Bereken uw factuur

Met deze simulator kunt u het bedrag van uw factuur berekenen op basis van een volume in m³.

Uw verbruik
Factuurprijssimulatie

* Deze raming is gebaseerd op het vermelde verbruik en houdt rekening met alle geldende tariefelementen, zoals de reële kostprijs van de sanering, de reële kostprijs van de distributie, de btw en de bijdrage aan het Sociaal Waterfonds.

De berekening heeft geen contractuele waarde.

Enkel de facturen uitgegeven door de SWDE zijn rechtsgeldig.