Verantwoordelijkheid voor de aansluitingen

Chapô

U hebt een probleem met uw installatie opgemerkt (lek, bevroren meter, vreemd geluid enz.). Hoe weet u wie verantwoordelijk is en met wie u contact moet opnemen?

banniere_prix_eau_belgique
Inhoud

Gedeelde verantwoordelijkheid

Het is het Waterwetboek dat officieel bepaalt waar de verantwoordelijkheid van de distributeur en van de klant begint en eindigt.  

Wij zijn verantwoordelijk voor de aansluiting op het distributienet tot aan de meter. Dit omvat de verbinding met de hoofdleiding in de straat, de stopkraan voor de meter, de afdichting voor de meter en de meter zelf. 
U wordt verzocht alle nodige maatregelen te treffen om dit deel van de aansluiting te beschermen . U moet het beschermen tegen vorst en ons op de hoogte brengen van elke storing.
 

U bent verantwoordelijk voor de installatie voorbij de meter. Dat wil zeggen:

  • de afdichting en de aansluiting na de meter;
  • de afsluitkraan na de meter;
  • de aftapkraan;
  • de terugslagklep;
  • de binneninstallatie.
Verantwoordelijkheid van de faciliteiten

Wat te doen in geval van een dringende interventie?

Indien er sprake is van een groot lek in uw particuliere installatie, draai dan eerst en vooral de stopkra(a)n(en) dicht om de watertoevoer af te sluiten.

  • Stopkraan van uw particuliere installatie (nr. 5 in het schema) : indien u vaststelt dat uw installatie deze stopkraan niet heeft of dat deze defect is, neem dan onmiddellijk contact op met uw loodgieter om dit zo snel mogelijk te verhelpen. Deze stopkraan is verplicht en moet u in staat stellen uw particuliere installatie af te sluiten zodat u wijzigingen, reparaties, enz. kunt door- of uitvoeren.

 

  • Stopkraan, eigendom van de SWDE (nr. 2 in het schema): in uitzonderlijke gevallen staan wij u toe deze af te sluiten, hoewel de kraan normaal gesproken uitsluitend bestemd is om de meter te vervangen.

.

icon-attention

Bevindt het lek zich voor de meter? Neem dan onmiddellijk contact met ons op via 087 / 87 87 87. Een technicus zal u zo snel mogelijk helpen. Bevindt het lek zich na de meter? Neem dan contact op met een loodgieter.