Lood in het leidingwater?

Chapô

De aanwezigheid van lood in drinkwater krijgt bijzondere aandacht. Eind 2013 heeft de Europese Unie een maximaal loodgehalte in leidingwater van 10 µg/l vastgelegd. Wij doen ons uiterste best om aan deze norm te voldoen.  

banniere-eau-plomb-robinet
Inhoud

De SWDE en lood

Wij hebben geïnvesteerd en blijven dat doen om alle resterende loden aansluitingen binnen het net te vervangen. Slechts een klein deel van onze aansluitingen is nog in lood. Ons doel is om ze allemaal uiterlijk in 2024 vervangen te hebben. Willen deze investeringen hun volle effect sorteren, dan is het ook van essentieel belang dat lood uit particuliere installaties wordt verwijderd. De meeste appartementsgebouwen/woningen van vóór de jaren zestig hebben nog steeds loden leidingen binnenshuis.   

Wij raden u dan ook aan de loden leidingen in uw particuliere installaties zo snel mogelijk te vervangen.     

icon-analyse-swdeEr worden regelmatig stalen geanalyseerd om ervoor te zorgen dat het door ons net geleverde water aan de drinkwaternormen voldoet.  

Wat zegt de huidige wetgeving? 

“Leidingwater moet aan tal van kwaliteitsparameters beantwoorden. Die worden bepaald door de normen van het Waalse Waterwetboek. Het water in ons net wordt dagelijks geanalyseerd om na te gaan of het aan de normen voldoet.  Als uit een analyse bij een klant thuis blijkt dat het loodgehalte bij de meter hoger is dan 10 microgram per liter, of als er een nog niet-bekende loden aansluiting wordt geïdentificeerd, dan zorgen we ervoor dat de aansluiting binnen 60 dagen wordt vervangen. Om de doeltreffendheid van deze maatregel te verzekeren moet de eigenaar van het gebouw in kwestie ook de loden leidingen van de installatie in het gebouw na de watermeter vervangen of behandelen.”

Waarom zit er lood in leidingwater? 

Water dat het waterwingebied of de zuiveringsinstallatie verlaat, bevat geen lood.

Ondergrondse transportleidingen zijn eveneens vrij van lood. 

De aansluiting, d.w.z. het stuk leiding tussen de hoofdtransportleiding die door de straat loopt, en uw meter in het gebouw en/of de privéinstallatie, kan van lood gemaakt zijn.

De aanwezigheid van lood in kraanwater is hoofdzakelijk te wijten aan opgelost lood in loodhoudende leidingen (leidingen in lood, gegalvaniseerd staal en sommige soorten messing, bijvoorbeeld).

De mate waarin dit lood wordt opgelost, varieert naargelang van verschillende criteria:  

 • de tijd dat het water in de leidingen heeft stilgestaan;  
 • de lengte en diameter van de leidingen;  
 • de samenstelling van het water. Lood lost sneller op in zuur en/of mineraalarm water;  
 • de watertemperatuur. Lood lost bij 25°C tweemaal zo goed op in water als bij 15°C;  
 • het verschijnsel van elektrolyse (indien de buizen bijvoorbeeld als aardverbinding worden gebruikt).  

Wat zijn de gevaren en gevolgen van lood in leidingwater? 

Lood is gevaarlijk voor de gezondheid wanneer het zich in buitensporige hoeveelheden in het lichaam ophoopt. Het kan dan de ziekte veroorzaken die bekend staat als loodvergiftiging.  

In Wallonië zijn geen gevallen bekend van loodvergiftiging die verband houdt met de inname van lood via het drinkwater.  

Hoe herkent u lood? 

Lood is een mat (niet-glanzend), zilvergrijs metaal. Het is niet magnetisch (dat kunt u testen met een magneet), makkelijk vervormbaar en zelden helemaal recht. Net doordat het makkelijk vervormbaar is, was het vroeger een populair metaal voor waterleidingen met een kleine diameter. 

Plomb

Verwar lood niet met gegalvaniseerd staal, dat onbuigzaam en meestal grijs is (zie onderstaande foto) en een helder geluid maakt als er licht op wordt getikt. Wanneer u een magneet tegen een dergelijke leiding plaatst, blijft de magneet hangen. Gegalvaniseerd staal is wel perfect recht. Het is ook niet mogelijk om er een kras in te maken met uw vingernagel. 

Acier galva

Leidingen uit polyethyleen (een kunststof die vaak ‘Socarex’ wordt genoemd) zijn zwart en/of blauw van kleur (zie onderstaande foto). Ze zijn vrij flexibel en maken een hol geluid als er licht op wordt getikt. 

Polyéthylène

Koper is over het algemeen kleiner in diameter dan gegalvaniseerd staal en heeft de kenmerkende kleur van metallisch koper. 

Wat te doen als u loden leidingen heeft in uw particuliere installaties? 

In afwachting van de vervanging van uw loden leidingen, kunt u een aantal preventieve maatregelen nemen:  

 • drink uw leidingwater niet 's morgens of wanneer u langere tijd afwezig bent geweest. Laat het water eerst even lopen en reserveer dit water voor ander gebruik, zoals schoonmaken, het doorspoelen van het toilet, planten water geven enz. Water dat in een loden leiding heeft gezeten, kan een hoog loodgehalte bevatten. Een goed idee: spoel het toilet door voordat u 's morgens koffie zet;  
 • gebruik nooit warm leidingwater voor voedingsdoeleinden;  
 • onderhoud het kraanwerk regelmatig. Demonteer en reinig de straalbrekers (fijne zeven) van de kranen om opgehoopt vuil te verwijderen;  
 • draai de kraan niet te plotseling open als u water voor voedingsdoeleinden wilt tappen. Een plotselinge verandering in het debiet kan ertoe leiden dat looddeeltjes loskomen en in het verbruikte water terechtkomen;  
 • vermijd het gebruik van een waterontharder, aangezien onthard water de oplosbaarheid van lood in de leidingen verhoogt.  
   

Korte samenvatting

 • Wij doen al het mogelijke om de loden leidingen die zich nog in ons net bevinden, te vervangen.  
 • Het water dat door ons distributienet wordt geleverd, voldoet aan de normen die eind 2013 door de Europese Unie zijn vastgelegd.  
 • Als er loden leidingen in uw installatie zijn, verminder dan het risico van inslikken door de hierboven gegeven adviezen op te volgen.   
Vaak gestelde vragen

Aan welke kwaliteitsparameters moet drinkwater voldoen? Wie bepaalt deze criteria?

Leidingwater moet aan tal van kwaliteitsparameters beantwoorden. Deze zijn vastgesteld door de normen van het Waalse Waterwetboek. Het water van ons netwerk wordt dagelijks geanalyseerd om na te gaan of het aan de normen voldoet.

Wat moet ik doen als ik twijfel over de kwaliteit van water?

De kwaliteit van water moet voldoen aan de wettelijke normen inzake drinkbaarheid. Deze kwaliteit wordt streng gecontroleerd, maar er kan altijd een probleem zijn. 

Neem contact met ons op wanneer u twijfelt. Uw vraag zal altijd met de nodige aandacht worden onderzocht. Indien nodig sturen wij een technicus ter plaatse voor een diepgaander onderzoek. Indien nodig zal hij ook waterstalen nemen. De laboratoriumanalyse zal bepalen welke corrigerende maatregelen moeten worden genomen om de situatie in overeenstemming te brengen met de voorschriften. 

Meer informatie:

In uw gemeente

Contacteer ons

Hoe kan ik de leidingen in mijn woning op een doeltreffende manier spoelen?

 1. Spoel het toilet door.
 2. Neem 3 liter water uit elke kraan (indien mogelijk gelijktijdig).
 3. Reinig de filters van uw kranen.
 4. Laat het water stromen tot het helder uit elke kraan komt. 

Opgelet: na een wateronderbreking kan er veel lucht in de leidingen zitten. Het openen van een kraan kan "waterslag" veroorzaken. Om schade te voorkomen, raden wij u aan om eerst de koudwaterkraan vlak na de meter voorzichtig open te draaien.