De belofte van een onberispelijke service

Chapô

Klanttevredenheid staat bij ons centraal en daarom engageren wij ons om 10 basisprincipes toe te passen in alles wat wij doen.

banniere-tarif-racc
Inhoud

1. Productie en distributie van water waarvan de kwaliteit voortdurend wordt gecontroleerd

Wij hebben een dynamisch preventiebeleid en in die context voeren we een groot aantal kwaliteitscontroles uit. Zo kunnen wij uw waterkwaliteit regelmatig controleren en snel ingrijpen indien nodig. Wij investeren ook regelmatig in het vervangen van defecte leidingen in het netwerk.

icon-labo

 

 

Meer weten over mijn waterkwaliteit

 

2. Zorgen voor een continue voorziening, zowel op het vlak van debiet als van druk

Wij garanderen een statische druk tussen 2 en 10 bar en een minimumdebiet van 300 l/u in het hele netwerk*. 
*Onder normale bedrijfsomstandigheden

icon-eau-robinet-femme

 


Wat te doen bij een gebrek aan debiet of druk?

 

 

3. U waarschuwen bij een onderbreking

Indien we de voorziening onmiddellijk moeten stopzetten door een onvoorziene oorzaak (bv. een gesprongen leiding), melden wij het incident online. Als wij u niet kunnen informeren via onmiddellijke communicatiemiddelen (voertuig met luidspreker, huis-aan-huis, folder), dan zullen onze teams ter plaatse en onze klantendienst u de nodige informatie geven. 

In geval van geplande werken die de watervoorziening kunnen verstoren, wordt u minstens 72 uur op voorhand geïnformeerd.

Wij zorgen ervoor dat een onderbreking als gevolg van netwerkonderhoud niet langer duurt dan 4 uur.

Duurt de onderbreking langer dan 8 uur? Dan voorzien we een tijdelijk watervoorzieningssysteem (tankwagen, tijdelijke aansluiting, waterflessen enz.).

icon-worker-v4

 

 

Bekijk de werken en storingen

 

4. Snel reageren bij noodgevallen

Onze technische teams zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar beschikbaar. Om u ook buiten de werkuren, in het weekend en op feestdagen te helpen, kunt u rekenen op onze wachtdienst.

icon-call-center


 

087/87 87 89

 

5. De digitale verwerking van uw aanvragen aanmoedigen

Via uw klantenruimte kunt u ons eenvoudig bereiken voor al uw vragen en om verschillende formaliteiten in orde te brengen. Indien nodig kunt u onze klantendienst bereiken via e-mail of telefoon.

connexion-espace-client-v2

 

 

Log in op de Klantenruimte

 

 

6. Telefonisch bereikbaar zijn, vooral in geval van technische noodgevallen

Voor alle technische noodgevallen (waterkwaliteit, watertekort, drukverlies, lekkages of waterinfiltratie) die een snelle interventie van onze diensten vereisen, is onze klantendienst 24 uur op 24 bereikbaar op het nummer 087 / 87 87 89.  
Voor alle andere vragen kunt u ons telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur.

icon-worker-super-heros

 

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

 

7. Opstellen van een duidelijke en begrijpelijke factuur

Wij hechten veel belang aan de leesbaarheid van onze facturen. Het verschuldigde bedrag, de toelichtingen en de rest van de informatie moeten eenvoudig te lezen en te begrijpen zijn.

icon-facture-swde


 

Mijn waterfactuur uitgeledg

 

8. Een nieuwe aansluiting binnen 40 kalenderdagen (*)

U kunt online een nieuwe aansluiting aanvragen. Zodra wij het dossier in behandeling hebben genomen, sturen wij u de nodige documenten voor de aansluiting (offerte, technische vereisten enz.). Onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden zal de aansluiting binnen 30 dagen (*) na het akkoord van de offerte worden uitgevoerd en in werking worden gesteld.

(*)Exclusief netwerkuitbreidingen en nieuwe industriële aansluitingen.

icon-racc-v2

 

 

Een nieuwe aansluiting aanvragen

 

 

9. De plaats snel herstellen na onze werken en/of interventies

Na de interventie zullen wij, behalve in moeilijke weersomstandigheden, de plaats binnen de 8 werkdagen in de oorspronkelijke staat herstellen.

icon-travaux 

Bekijk de werken en storingen

 

10. Voortdurende evaluatie van de klanttevredenheid

Elk jaar evalueren wij de klanttevredenheid aan de hand van een enquête die door een extern bedrijf wordt uitgevoerd bij een representatieve steekproef. 
De enquête is jaarlijks opgebouwd rond een ander thema. De resultaten van deze enquête worden gepubliceerd op onze website en vormen de basis van onze actieplannen om onze dienstverlening te verbeteren.