De cyclus van drinkwater

Chapô

Water wordt eerst opgevangen en komt uiteindelijk terug in de natuur terecht, maar daartussen legt het een lange weg af. Ontdek het bijzondere traject van kraantjeswater!

 

cover_page-cycle-de-l-eau
cycle-de-l-eau_numerotation

Stap 1

In Wallonië wordt bijna 80% van het water dat uit de kraan stroomt, gewonnen uit grondwater (ook ondergrondse waterbekkens of grondwaterspiegel genoemd). De rest wordt aan de oppervlakte gewonnen bij stuwdammen, steengroeven, enz.

Stap 2

Om elk risico op vervuiling te voorkomen, worden de waterwingebieden beschermd als natuurgebieden. Biodiversiteit is belangrijk omdat deze bijdraagt aan een goede waterkwaliteit.

Stap 3

Het komt zelden voor dat water dat is gewonnen in of onttrokken uit het natuurlijke milieu kan worden gedistribueerd zonder behandeling in een zuiveringsstation. In het algemeen wordt grondwater ‘belucht’. Oppervlaktewater ondergaat een uitgebreidere zuivering omdat het meer is blootgesteld aan verontreiniging. Om de bacteriologische kwaliteit van het water in het waterleidingnet te garanderen, van het ondergrondse traject tot in de kraan, wordt er een zeer kleine hoeveelheid chloor aan toegevoegd.

Stap 4

Op elk moment van de dag moet het water onmiddellijk uit de kraan stromen. Daarom worden grote hoeveelheden water opgeslagen in watertorens of reservoirs. In Wallonië zijn er meer dan 1500!

Stap 5

Tijdens het hele traject worden er strenge controles uitgevoerd om de kwaliteit van het water te waarborgen. Het water dat uit de kraan stroomt moet drinkbaar zijn!

Stap 6

Het water wordt via ‘het distributienetwerk’ van de opslaglocaties naar de kranen van openbare en particuliere gebouwen geleid, maar ook naar de brandkranen en aftappunten van de brandweer.

Stap 7

Na gebruik wordt het water (badwater, afwaswater, afvalwater van de wasmachine, enz.) afgevoerd via het rioolnet. Het afvalwater wordt geloosd op hoofdleidingen. Vanaf daar wordt het naar zuiveringsstations geleid waar het wordt gereinigd en gesaneerd voordat het weer in de natuur wordt geloosd. Dit water is gezuiverd, maar niet drinkbaar.