Waar komt uw water vandaan?

 

Het drinkwater dat de SWDE produceert, is hoofdzakelijk afkomstig uit ondergrondse waterhoudende lagen. Maar de consumenten worden ook bevoorraad met water geput uit steengroeven en stuwmeren.

Grondwater

eau souterraineHet water dat de SWDE produceert, is hoofdzakelijk afkomstig uit ondergrondse waterwinningsplaatsen. De Waalse ondergrond is trouwens heel rijk aan waterhoudende lagen, die er van nature gevormd worden.

Grondwater ontstaat als regenwater in de bodem dringt. Onder invloed van de zwaartekracht dringt het regenwater in de poriën, minuscule barstjes en spleten in rotsen en verzadigt het zo laag na laag tot het een ondoordringbare laag bereikt. Daar stapelt het water zich op en sijpelt het in de kleinste holtes tot de ondergrond volledig verzadigd geraakt en er een ondergronds waterreservoir gevormd wordt, een zogenaamde waterhoudende laag. De laag strekt zich ondergronds uit over de ondoordringbare laag en volgt alle glooiingen, soms tientallen of zelfs honderden kilometers ver alvorens weer aan de oppervlakte te komen en in een bron of waterloop te stromen.

Wanneer het water in de bodem sijpelt, dringt het door verschillende lagen grond en rots, die op een natuurlijke manier alle onzuiverheden uit het water filteren, behalve enkele vervuilende stoffen zoals nitraten, pesticiden of koolwaterstoffen. 

Oppervlaktewater

Station de traitement de Eupen et barrage de la VesdreDe SWDE put zijn oppervlaktewater voornamelijk uit de vier grote stuwdammen in Wallonië: de stuwdam van de Gileppe (in Verviers), de stuwdam van de Vesder (in Eupen), de stuwdam van Nisramont (in Nadrin) en de stuwdam van de Ry de Rome (in Couvin).

Om de hoeveelheid water te beperken die geput wordt uit verzwakte waterhoudende lagen, vooral in Henegouwen, is de SWDE ook bemalingswater (weer naar boven komend grondwater) gaan gebruiken uit diverse Henegouwse steengroeven. We benutten deze nieuwe bronnen om op een rationele manier te kunnen omgaan met de beschikbare capaciteit. 

Meer ondergronds water of oppervlaktewater?

Het water dat de SWDE produceert en verdeelt, is hoofdzakelijk afkomstig uit ondergrondse waterhoudende lagen (75 tot 80 %). De rest van de productie is gebaseerd op oppervlaktewater. Dit water wordt blootgesteld aan natuurlijke en menselijke verontreiniging en moet dus verschillende min of meer complexe behandelingen ondergaan voor het gedronken kan worden. En dat is nu net de rol van de waterzuiveringsstations, die naast de vier stuwdammen gebouwd zijn of zich in de buurt van winningsplaatsen van steengroevewater bevinden.

les prises d'eaux souterraines