Onze visie

 

De strategie van de Société wallonne des eaux is gebaseerd op een duidelijke visie, een nauwkeurig afgebakende missie en gedeelde waarden. We lichten onze visie toe.

Als belangrijke actor in Wallonië wil de SWDE:

1. Het openbaar beheer van de watercyclus verzekeren en versterken

 

De SWDE is er vast van overtuigd dat de watervoorziening, nu en in de toekomst, hier en elders, verzekerd moet worden door efficiënte openbare instellingen. In Wallonië staat de SWDE klaar om de gemeenten en overheidsinstanties te helpen om in te spelen op de uitdagingen die de evolutie van de watersector meebrengt.

2. De Waalse knowhow en competenties inzetten op internationaal niveau

De SWDE wil meer uitwisselingen op gang brengen met de openbare instellingen in opkomende of ontwikkelingslanden. Onze knowhow en competenties op het vlak van de bevoorrading en toegang tot drinkwater kunnen hen zeker van pas komen. De SWDE sluit zich volledig aan bij de Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG), die vastgelegd zijn door de Verenigde Naties. Een van de MDG is om het percentage van de bevolking dat geen duurzame toegang heeft tot een gezonde drinkwatervoorziening en tot elementaire saneringsdiensten met de helft terug te dringen.
De SWDE moedigt de Waalse openbare en privébedrijven in de sector aan om de stap te zetten naar de internationale markt.

3. De evolutie van de waterprijs beheren

De SWDE wil alle mogelijke opties onderzoeken om de stijging van de reële kostprijs van distributie (waterprijs) en de investerings- en exploitatiekosten van zijn activiteit binnen de perken te houden.
Met dit verantwoorde beheer willen we de toegang tot water garanderen tegen een prijs die niet alleen betaalbaar is voor iedereen, maar ook gelijk is voor het volledige Waalse grondgebied, ongeacht de bediende zone (stad of platteland).

4. De vakgebieden van zijn core business ontplooien

De SWDE wil de vakgebieden waarin het een erkende expertise heeft (op nationaal en internationaal vlak) versterken en meer profileren. Het beheer van de waterbronnen, de behandeling en de controle van de waterkwaliteit en het beheer van de informatiesystemen (SIG, ERP …) zijn enkele van deze vakgebieden.

5. De interne competenties benutten

Nos collaborateursDe SWDE beschouwt zijn human resources als sterke troeven. We willen onze interne competenties en knowhow nog meer benutten en verbeteren, met name door ons competentiecentrum en ons opleidingsplatform uit te breiden.
De SWDE wil meer begeleidingsmaatregelen invoeren zodat de personeelsleden in alle kalmte kunnen omgaan met deze verandering.

6. De waterproductiestructuren rationaliseren en moderniseren

De SWDE wil samenwerkingen aangaan met de andere producenten die actief zijn in Wallonië om zo een productieschema op gewestelijk niveau uit te werken. Het is de bedoeling om:

  • de waterbevoorrading over het volledige grondgebied te verzekeren;
  • een doordacht en redelijk beheer van de waterbronnen te garanderen, zowel op milieuvlak (bescherming van in de natuur beschikbaar water) als op economisch vlak (beheer van de exploitatiekosten, schaalvoordelen dankzij een gedeeld gebruik van de productie-installaties …)

 

De waterdistributie-infrastructuur moderniseren

Met het oog op een gegarandeerde continue waterbevoorrading en het comfort van de klanten (volume en druk aan de kraan) is de SWDE vastbesloten om te blijven werken aan de vernieuwing en verbetering van zijn waterdistributie-infrastructuur. De SWDE wil efficiënt anticiperen op de veroudering van zijn uitrustingen en extra oplettend zijn voor de meest kwetsbare netwerken, zowel wat de klimaatschommelingen als de specifieke kenmerken van de omgeving betreft.