Onze missie

 

De strategie van de Société wallonne des eaux is gebaseerd op een duidelijke visie, een nauwkeurig afgebakende missie en gedeelde waarden. We lichten onze missie toe.

De Société wallonne des eaux heeft als missie om:

1. Drinkwater te produceren

Réservoir d'eau SWDEIn te staan voor de duurzame bescherming van de bronnen

De SWDE zet zich in om de waterwinningsplaatsen te beschermen. We beschikken over de competenties en een ruime ervaring om waterbronnen te karakteriseren en te beheren. Studies, acties en aanpassingen moeten ons helpen om de risico’s van vervuiling van waterbronnen te vermijden.

De bronnen rationeel te benutten

De SWDE produceert en behandelt water dat hoofdzakelijk afkomstig is uit de ondergrond. We benutten het Waalse grondwater rekening houdend met de beschikbaarheid van deze bronnen. De SWDE gebruikt en behandelt ook oppervlaktewater, dat grotendeels opgeslagen wordt in 4 stuwdammen. Om de beschikbare bronnen rationeel te gebruiken, zoekt en ontgint de SWDE nieuwe waterbronnen, zoals bemalingswater uit steengroeves. 

2. Drinkwater te verdelen

De SWDE zorgt ervoor dat er altijd drinkwater stroomt door het volledige netwerk in zijn beheer. De bevoorrading wordt altijd gegarandeerd. De SWDE levert voldoende, kwaliteitsvol water met voldoende druk aan alle openbare, industriële en privéklanten.
De SWDE beschikt over een eigen laboratorium, dat een essentiële rol speelt in het beheer van de waterkwaliteit en toeziet op de conformiteit van het verdeelde water door elke dag meerdere controles uit te voeren op diverse punten in het netwerk (van de waterwinningsplaats tot de kraan).

3. Een aangepaste productie- en distributie-infrastructuur voor water op te bouwen

Om te beantwoorden aan de behoeften op het vlak van technische en gebouweninfrastructuur staat de SWDE in voor het ontwerp, de architectuur en de uitrusting van bouwwerken via zijn engineeringdienst. Deze dienst kan hoogtechnologische projecten realiseren. De SWDE heeft zowel oog voor de esthetiek van de bouwwerken als voor de milieu- en energie-impact ervan. 

4. Te beantwoorden aan en te anticiperen op de behoeften van de klanten

Service Clientèle de la SWDEDe SWDE maakt er een erezaak van om zijn klanten optimaal tevreden te stellen. De kwaliteit van de aangeboden diensten voldoet aan de hoge eisen van de klanten terwijl ze ook gegarandeerd de eerlijkste prijs voor het geleverde product betalen. De SWDE heeft een beleid uitgewerkt om zijn processen continu te verbeteren en kan op die manier de eisen van zijn klanten van erg dichtbij volgen en hier zelfs op anticiperen.