Kwaliteitscontroles

 

Elke dag analyseert het laboratorium van de SWDE honderden stalen die genomen worden in het hele netwerk. Doelstelling: nagaan of het verdeelde water voldoet aan de veeleisende normen inzake drinkbaarheid. 

Laboratoire d'analyse de la qualité de l'eau de la SWDE Om risico’s op een vermindering van de waterkwaliteit te voorkomen, houdt de SWDE vast aan een strikt preventiebeleid door meer controles uit te voeren dan wettelijk vereist.
Elk jaar worden er meer dan honderdduizend analyses uitgevoerd. De stalen worden op verschillende plaatsen genomen, van de waterwinningsplaats over de opslaginstallaties tot de kraan van de consument.

De waterstalen worden snel geanalyseerd door ons laboratorium, volgens criteria die strenger zijn dan de criteria van de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie). De betrouwbaarheid van de stalen en de analyses wordt gewaarborgd door de accreditatie BELTEST/BELAC, die bevestigt dat het systeem voldoet aan de kwaliteitsnorm ISO 17025. Dankzij deze maatregelen kunt u het water uit uw kraan drinken zonder enig risico voor de gezondheid.

Tot uw dienst

Ons laboratorium is ISO 17025 geaccrediteerd waardoor het voor andere klanten dan de SWDE monsternemingen en analyses mag verrichten. De ISO 17025 norm betreft de betrouwbaarheid van de resultaten van de analyses die ons laboratorium meedeelt aan zijn klanten. Anderzijds is deze norm ook een officiële erkenning van het continue streven van de SWDE naar uitmuntendheid en verbetering op het vlak van stalen en analyses. Onder die monsternemingen en analyses vallen:

 • grondwater
 • oppervlaktewater
 • leidingwater
 • flessenwater
 • water bestemd voor de productie en/of het in handel brengen van voedingsmiddelen
 • water voor sanitaire voorzieningen (Legionella)
 • zwembadwater
 • zwemwater

Ons laboratorium mag ook staalnames en analyses buiten de ISO 17025 accreditatie verrichten. Daarbij kan het gaan om:

 • water van koeltorens (Legionella)
 • water van regenputten
 • afvalwater
 • lucht aanwezig in overdekte zwembaden (chloramines)

Vul het aanvraagformulier in of neem contact op met ons als u analyses wenst.