Dorst naar geschiedenis

 

De Société wallonne des eaux is een publieke actor die een belangrijke rol speelt in de Waalse watersector. Sinds zijn oprichting stelt de SWDE alles in het werk om zijn klanten een optimale dienstverlening te bieden.

Barrage d'EupenAl meer dan een eeuw staan we intussen ten dienste van de gemeenten en hun bewoners.

 • De eerste netwerken van stromend water verschijnen in het midden van de 19e eeuw. De infrastructuur ontwikkelt zich en de steden beginnen een eigen watervoorziening aan te bieden. Om gemeenten met beperkte financiële middelen te helpen, richt de staat in 1913 de NMDW op (Nationale maatschappij der waterleidingen).

 • Ons land bouwt geleidelijk netwerken van waterdistributie en productie-installaties uit (stuwdammen, bijvoorbeeld).

 • In 1986 wordt het waterbeleid een gewestelijke bevoegdheid. De NMDW wordt opgesplitst. In Vlaanderen wordt de VMW (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) opgericht. In het zuiden van het land creëert het Waals Gewest de Société wallonne des distributions d’eau.

 • Die naam wordt begin 2001 ingekort en SWDE betekent voortaan Société wallonne des eaux. Deze nieuwe naam gaat gepaard met een statuutwijziging zodat de SWDE nu een autonoom overheidsbedrijf wordt. Het bedrijf en het Gewest zijn gebonden via een periodiek verlengbaar beheerscontract.

 • In 2006 bevestigt een nieuw decreet de federatieve rol van de SWDE in de sectoren van de productie en distributie van drinkwater. In deze periode wordt ook de rol van de lokale overheden versterkt binnen de instanties van de SWDE.

 • 2007 is het begin van een beheerscontract dat loopt tot 2012. In deze periode gaat de aandacht van de SWDE uit naar rationeel waterverbruik en een optimale dienstverlening naar de klanten toe.

 • In 2010 ziet een nieuwe interne structuur het licht, die gebaseerd is op drie types operationele activiteiten: de productie, de distributie en de commerciële dienst.

 • Het directiecomité van de SWDE werkt in 2012 een ambitieus ondernemingsplan uit dat vooruitkijkt naar de doelstellingen en opdrachten van het beheerscontract 2012-2016.

 • Het beheerscontract word benieuwt in 2017 voor the 2018-2022 periode, met 6 hooddoelen :

  • Prijs van water controleren

  • De toevoer beveiligen

  • De kwaliteit van het water te garanderen

  • Voor een optimale klantenservice zorgen

  • Aan duurzame ontwikkeling bijdragen

  • Het waterbeheer versterken

De SWDE is vandaag de dag de grootste onderneming voor de productie en distributie van drinkwater in Wallonië. Het distributienet strekt zich uit over 40 000 km, bereikt bijna 200 gemeenten en telt meer dan een miljoen aansluitingen. De SWDE levert drinkwater aan bijna 2,4 miljoen consumenten, ofwel meer dan 70 % van de Waalse bevolking.

Approvisionnement en eau