De belofte van een onberispelijke service

 

Omdat uw tevredenheid ons streefdoel is, verbinden we ons ertoe deze tien fundamentele principes na te leven :

 1. Echantillon d'eauWater van een permanent gecontroleerde kwaliteit produceren en verdelen​

  We hanteren een dynamisch preventiebeleid door zeer veel kwaliteitscontroles uit te voeren. Zo kunnen we de kwaliteit van uw water regelmatig controleren en snel ingrijpen als er problemen zijn. We zijn ook van plan om alle nog resterende loden aansluitingen in het netwerk te vervangen, want een goede gezondheid is belangrijk!

 2. De continuïteit van de bevoorrading in debiet en druk waarborgen

  We garanderen een statische druk tussen 2 en 10 bar en een minimaal debiet van 300 l/h over het volledige netwerk*.
  * Bij normale exploitatieomstandigheden
   

 3. U waarschuwen bij een onderbreking van de dienstverlening

  - Als geplande werkzaamheden de waterbevoorrading zouden kunnen verstoren, laten we u dit minstens 72 uur vooraf weten.
  - We zorgen ervoor dat elke onderbreking in de toevoer als gevolg van onderhoud aan het netwerk niet langer dan 4 uur duurt.
  - Als de toevoer onmiddellijk afgesloten moet worden omwille van een ernstige onvoorziene oorzaak, melden we het incident online. Onze klantendienst en onze grondploegen kunnen ook gewenst informatie uitgeven.
  - Als de onderbreking in de toevoer langer dan 8 uur duurt, voorzien we een tijdelijk waterdistributiesysteem (reservoir, tijdelijke aansluiting, waterzakjes …).

 4. Snelle tussenkomst in dringende gevallen

  Onze technische teams staan klaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar. En als u buiten de kantooruren, in het weekend of op feestdagen hulp nodig hebt, dan komt de wachtdienst langs.

 5. Voorkeur voor het elektronisch behandelen van aanvragen

  Uw klantenzone is ontworpen om het contact zo gemakkelijk mogelijk te maken. In enkele klikken kunt u een aanvraag indienen of een formaliteit vervullen. U kunt ons ook een e-mail sturen.Onze klantendienst is natuurlijk ook telefonisch bereikbaar. Als u dat wilt, kunnen we u ook terugbellen op een tijdstip dat u beter uitkomt of u een brief sturen met de post.

  Neem contact met ons op

 6. Telefonische bereikbaarheid, met name in technische dringende gevallen

  Onze klantendienst is voor al uw vragen als “klant” van maandag tot vrijdag van 8u tot 20.00 en op zaterdag tussen 08.00 en 13.00 uur telefonisch bereikbaar. Voor dringende technische aangelegenheden kunt u 24 uur op 24 bij de klantendienst terecht: waterkwaliteit, watervoorziening onderbroken, geen druk, waterlek of insijpeling die een dringende tussenkomst van onze diensten vergen, enz. U treft de telefoonnummers aan onder punt 4 van dit document.

  Schriftelijk met ons te communiceren is ook mogelijk. We beantwoorden uw aanvraag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de 10 kalenderdagen.
  Neem contact met ons op

 7. Opstellen van een duidelijke en begrijpelijke factuur

  We hechten veel belang aan de leesbaarheid van onze facturen. Het te betalen bedrag, de toelichting en de andere informatie moeten gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn.
  Bekijk uw factuur om te weten welke bewoordingen en gegevens ze bevat.

  Uw factuur onder de loep

 8. Nieuwe aansluitingen binnen de 40 kalenderdagen*

  U kunt een aanvraag voor een nieuwe aansluiting online indienen. We behandelen uw dossier en sturen u de nodige documenten voor de aansluiting (prijsopgave, technische voorschriften,…) toe. Onder bepaalde voorwaarden wordt de aansluiting gelegd en in gebruik genomen binnen 30 dagen na de goedkeuring van de offerte.
  (*) niet van toepassing bij uitbreidingen van het net en nieuwe industriële aansluitingen

 9. De plaatsen na onze werken en/of ingrepen snel in de vroegere staat herstellen

  Na de werkzaamheden zullen we de plaats binnen 8 werkdagen in de oorspronkelijke staat herstellen, tenzij de weersomstandigheden dit onmogelijk maken.
   

 10. Permanent de tevredenheid van onze klanten evalueren

  Ieder jaar peilen we in een enquête naar de tevredenheid van onze klanten; daarvoor doen we beroep op een externe onderneming die een representatieve steekproef ondervraagt. Ieder jaar stellen we een vragenlijst rond een ander thema op.

  De resultaten van die enquête en verbetering actieplannen vindt u terug op onze internetsite.