Klachten

 

Indien u meent dat de Waalse Watermaatschappij haar verplichtingen niet is nagekomen of u het slachtoffer bent van een tekortkoming van een van haar operationele diensten, nodigen wij u uit om een klacht in te dienen bij onze Klachtendienst.

Indien u na de tussenkomst van onze Klachtendienst nog steeds ontevreden bent, kunt u zich wenden tot de Ombudsman van Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel.

  • Via de post:
    rue Lucien Namèche, 54
    B-5000 Namen
    België