Legionella, een reden tot paniek?

 

De legionairsziekte is een ziekte die dodelijk kan zijn en veroorzaakt wordt door een bacterie, legionella. Deze bacterie komt voor in douches en airconditioningbuizen van openbare plaatsen.

Legionella (ook legionairsbacterie genoemd) komt vrij vaak voor in de natuur. Ook in veel oppervlaktewater zijn sporen van de bacterie terug te vinden. In lauw stilstaand water (± 40°C) vermenigvuldigt legionella zich het snelst. Temperaturen boven 60°C kan de bacterie niet aan, dan sterft ze.

Deze bacterie is alleen gevaarlijk als ze ingeademd wordt (bijvoorbeeld in de vorm van heel fijne druppeltjes). Als u water drinkt dat besmet is met legionella, loopt u helemaal geen risico.Legionnella au microscope

Het gevaar van inademing komt vooral voor in douches, jacuzzi’s en airconditioningbuizen in grote gebouwen (hotels, scholen, sportcentra, ziekenhuizen). De koeltorens van gebouwen en fabrieken zijn ook een gevaarlijke bron van besmetting. Het risico is hoog in ziekenhuizen en rusthuizen, want daar verblijven personen die weinig weerstand hebben tegen de ziekte.

Oorsprong van legionella

Legionella is afgeleid van het Engelse woord Legionnaire, wat veteraan of oud-strijder betekent. De ziekte dook voor het eerst op in 1976 in de VS, tijdens een bijeenkomst van oud-strijders in Philadelphia. De airconditioning van het hotel waar de oud-strijders waren samengekomen, was besmet met bacteriën.

Welke voorzorgsmaatregelen kunnen openbare plaatsen nemen?

Het is belangrijk om preventief te handelen:

 1. Bouw een aangepast intern netwerk uit. Zorg voor voldoende volume in het circuit op elk punt in het netwerk, zonder opvangzone. Voorzie aangepaste leidingen om de berekende volumes vlot te laten circuleren bij de juiste temperatuur in elke zuil. Dit zorgt voor een goed evenwicht in het netwerk.

 2. Beperk kalkaanslag zo veel mogelijk. Dit is een aanhechtingspunt voor biofilms, waarin legionella zich ontwikkelt. Let vooral op:

  • het circuit;
  • de warmtewisselaars.
 3. Houd de begintemperatuur hoog genoeg (tussen 55 en 60°C).

Als uw binnenleidingen geïsoleerd zijn, kunt u de temperatuur in het circuit continu op meer dan 50°C houden en zo de ontwikkeling van de bacterie tegengaan.

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) geeft aanbevelingen en praktisch advies voor grote gebouwen die onderworpen zijn aan specifieke wettelijke verplichtingen.

Ons laboratorium tot uw dienst!

La laboratoire de la SWDE peut analyser votre eau U kunt een aanvraag indienen bij ons laboratorium om stalen te nemen en analyses uit te voeren met betrekking tot legionella (douche of koeltoren) op basis van ISO-accreditatie 17025. De opsporing van de negatieve stalen (afwezigheid van Legionella pneumophila) gebeurt via genamplificatie (Polymerase Chain Reaction of PCR). De resultaten zijn binnen 24 uur beschikbaar.

En voor particulieren?

In privéwoningen komt dit risico gewoonlijk niet voor. U kunt echter wel enkele voorzorgsmaatregelen nemen:

 • vermijd stilstaand lauw water;
 • houd het warmwatercircuit zo kort mogelijk;
 • zorg ervoor dat warm water altijd op een temperatuur tussen 55 en 60°C blijft;
 • plaats een goede thermische isolatie tussen de warm- en koudwaterleidingen.