U beschikt over een individuele zuiveringsinstallatie?

 

Als u in een autonoom saneringsgebied woont, moet u een individueel zuiveringssysteem installeren. Als dit goedgekeurd wordt door het Waals Gewest, hoeft u de reële kostprijs van de sanering niet te betalen.   

installation d'assainissementVoor meer informatie over de vrijstelling van de reële kostprijs van de sanering (RKS) kunt u terecht op de site van de Service public de Wallonie. Die bevat een luik over individuele zuivering (of autonome sanering) en vertelt u welke procedure u moet volgen, met het aanvraagformulier tot vrijstelling.  Vergeet niet om uw installatie te laten controleren door een erkende saneringsinstelling.

Waarom autonome saneringsgebieden?
Autonome sanering wordt gebruikt in dunbevolkte gebieden waar het te duur en ondoeltreffend zou zijn om een collectieve sanering te voorzien (riolering en hoofdleidingen leggen, waterzuiveringsstations bouwen)