Een duidelijke factuur

 
We doen er alles aan om duidelijke, begrijpelijke en volledige facturen op te stellen. Laten we die samen onder de loep nemen.
×

Message d'erreur

Deze pagina is enkel zichtbaar op een toestel met een grotere resolutie

?

Dit overzichtskader bevat de elementen die aanleiding geven tot de facturatie:

 1. adres waar het water verbruikt wordt

 2. identificatie van de meter

 3. meterstanden om uw verbruik te berekenen

 4. verbruikt volume over de periode

 5. manier waarop de meterstand doorgegeven werd aan de SWDE

?

Dit is gedetailleerde informatie over de 4 posten van de tariefstructuur van water in Wallonië:

 1. distributie

  1. heffing

  2. verbruik

 2. sanering

  1. heffing

  2. verbruik

 3. Sociaal Waterfonds

 4. btw

?

Dit zijn uw volgende voorschotten (bedrag en datum).

Na betaling worden ze afgetrokken van uw volgende jaarlijkse regularisatiefactuur.