De prijs van water

 

Bij de berekening van de waterprijs spelen diverse parameters mee. Als u die kent, zult u de prijsevolutie in de loop der jaren beter begrijpen.

De waterprijs is opgesplitst in vier elementen:

 

Goed om te weten

1 l leidingwater = € 0,005

Met andere woorden, € 1 = 190 l drinkwater

Water is duurder dan vroeger. Hoe komt dat?

De geleidelijke stijging van de waterprijs in de voorbije jaren is te wijten aan verschillende elementen:

  • De sanering van afvalwater. Dit is de belangrijkste factor die de waterprijs de hoogte in drijft. Na gebruik moet water eerst gezuiverd worden voor het opnieuw in de natuur geloosd kan worden. En dus moeten er rioleringsnetwerken en waterzuiveringsstations gebouwd en onderhouden worden. Dit zijn grote en dure infrastructuren die verplicht worden door de Europese normen. 
  • Een heel uitgebreid netwerk. Wist u dat ons netwerk van leidingen 40 000 km lang is, ofwel de omtrek van de aarde? Om dit netwerk in perfecte staat te houden, is een aanzienlijk budget nodig. 

  • consommation d'eau

    De verbetering van de infrastructuur. Elk jaar wordt een groot deel van onze omzet besteed aan de vernieuwing van de infrastructuren. Dit omvat de verbetering van de productie- en distributie-installaties en de beveiliging van de waterbevoorrading.

  • De daling van het verbruik. Hoe meer het waterverbruik daalt, hoe minder inkomsten we hebben om onze diensten en werkzaamheden te financieren. 80 % van onze uitgaven zijn immers vaste kosten! En hoewel het verbruik van onze klanten daalt, blijven de kosten jammer genoeg gelijk.  

RKD en RKS : evolutie van 2012 tot 2106

Evolutie va de RKS en de RKS