Gebruiksvoorwaarden van de website

 

De SWDE stelt alles in het werk om correcte en bijgewerkte informatie ter beschikking te stellen op zijn site.

De SWDE geeft echter geen enkele garantie over de juistheid, de volledigheid of de bijwerking van de informatie, gegevens en publicaties die op zijn site staan.

De SWDE kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van gebruikers en/of derden voor eventuele schade geleden door deze laatsten, van welke aard dan ook (direct, indirect, materieel, immaterieel), als gevolg van fouten of leemtes op zijn site.

De SWDE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de andere websites waarnaar de gebruikers worden doorverwezen via de hyperlinks op de site van de SWDE.

Indien de gebruikers zouden vaststellen dat bepaalde informatie onjuist of verouderd is, kunnen zij dit melden aan de SWDE door contact op te nemen met de klantendienst van de SWDE op het nummer 087/87.87.89 (van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur) of via e-mail: info@swde.be.

Alle rechten op de inhoud van de site zijn voorbehouden.

Elk misbruik van de website zal vervolgd worden voor de gerechtshoven en rechtbanken.