Waterdebiet en -druk: de verantwoordelijkheid van SWDE

Chapô

Het Waterwetboek bepaalt dat wij een minimumdebiet van 300 l/u moeten garanderen onder de gebruikelijke exploitatieomstandigheden van het net. Bovendien moeten we een statische druk van 2 tot 10 bar op de plaats van de meter garanderen (afwijkingen en geïsoleerde gevallen niet meegerekend).

banniere-conseil
Inhoud

Wat te doen als er een gebrek is aan debiet of druk?

icon-call-center

Als u de indruk hebt dat er niet voldaan is aan de voorschriften van het Waterwetboek, dan kunt u de druk en het debiet laten nakijken door contact met ons op te nemen.

Als er een probleem is met het debiet of de druk, zal het water niet goed uit de kraan lopen. Wij leggen u hier graag uit hoe u het verschil kunt zien tussen debiet en druk en hoe u het probleem kunt oplossen. 


Debiet of druk: wat is het verschil?

Het debiet is de hoeveelheid water (uitgedrukt in liter of m³) die gedurende een bepaalde tijd (bv. seconden of minuten) loopt. Hoe langer het duurt om een bak te vullen, hoe lager het debiet. 

Om dit te bepalen, berekent u de tijd die nodig is om een bak (gootsteen, emmer enz.) te vullen. Om, bijvoorbeeld, een emmer van 10 liter water te vullen aan een debiet van 300 l/u, zoals bepaald in het Waterwetboek voor de gebruikelijke exploitatieomstandigheden, moet u rekenen op twee minuten.   

Druk is de kracht die door water op een oppervlak wordt uitgeoefend. Dit wordt gemeten in bar of kgf/cm². 

Om dit te meten probeert u de waterstroom te stoppen door het uiteinde van de kraan met uw duim te blokkeren. Hoe makkelijker het is om het water tegen te houden, hoe lager de druk.
 

Wat te doen wanneer er te weinig debiet is? 

U moet de staat van uw installatie nakijken.

  • Verwijder de filters van de kranen. Zijn ze verstopt door kalkdeeltjes? Reinig ze eenvoudig door ze in azijn te laten weken en vervolgens goed af te spoelen.
  • Controleer of de stopkraan helemaal open staat.
  • Controleer vervolgens of de afsluiters open zijn en niet geblokkeerd worden door kalkaanslag (hiervoor hoeven ze niet uit elkaar gehaald te worden, ze een aantal keer open en dicht draaien is voldoende).

 

Verantwoordelijkheid van de faciliteiten

Wat te doen wanneer er te weinig druk is?

Indien er een daling van de druk is, kijk dan eerst na of uw reduceerventiel (niet verplicht voor particuliere installaties) goed werkt.