Vaak gestelde vragen

Ik bouw of verbouw

Wat houdt de CertIBEau-certificering in?

CertIBEau is verplicht voor elke nieuwe aansluiting. Deze certificering houdt geen nieuwe verplichtingen of technische normen in. Het doel ervan is te garanderen dat de interne installaties in nieuwbouwprojecten voldoen aan de geldende wetgeving.  De technische voorschriften die worden vermeld op onze website of op de website van CertIBEau, voldoen nauwgezet aan de geldende normen.

Wat omvat het aanbod ‘Connect my home’? 

ORES, SWDE, PROXIMUS en VOO slaan de handen ineen om uw aansluitingen op hetzelfde moment uit te voeren, en dit zonder extra kosten. U dient dus één enkele aanvraag in voor al uw aansluitingen. En u hebt één enkele gesprekspartner tot alle werken voltooid zijn.  

Ga voor meer informatie naar de website van Connect my Home.

Instructie voor aansluiting van een zwanenhals Waarop moet ik hem aansluiten?

De zwanenhals moet worden aangesloten op een hydrant of brandkraan.

De SWDE kan op verzoek het plan voor de locatie van de brandkranen toesturen.

Een zwanenhals huren. Hoe kan ik er een krijgen?
 • Vul het online aanvraagformulier in.
 • Zodra we het formulier hebben ontvangen, stellen we een overeenkomst op. Deze zal u worden toegestuurd met de referentie voor de betaling van de waarborg. U dient de overeenkomst ondertekend aan de SWDE terug te sturen. De betaling van de waarborg vindt plaats via een bankoverschrijving.
 • Voor het afhalen van het materiaal kunt u een afspraak maken via het contactformulier of per telefoon op 087 / 87 87 89.
Instructie voor het gebruik van een standpijp. Hoe gebruikt u deze?
 • Raadpleeg de informatie in de brochure
 • De overeenkomst moet strikt worden nageleefd (gebruik op het aangewezen terrein, beveiliging van het materiaal enz.)
 • Bewaar altijd een kopie van de overeenkomst ter plaatse bij de standpijp voor het geval van inspectie
 • Stuur de meterstanden van de standpijp op bij elk verzoek (per kwartaal)
Ik heb een brief ontvangen waarin staat dat mijn overeenkomst voor een standpijp afloopt, maar mijn werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Wat moet ik doen?
 • Neem contact met ons op om een verlenging van uw overeenkomst aan te vragen met de gewenste verlengingsperiode (max. 6 maanden), vergezeld van 2 foto's van de standpijp : een leesbare foto van de meter om het serienummer en de meterstand te kunnen lezen en een uitgezoomde foto van de standpijp.
 • U dient een nieuwe ondertekende overeenkomst aan SWDE terug te sturen.
 • Bewaar altijd een kopie ter plaatse voor het geval van inspectie.
Hoeveel kost de huur van een zwanenhals?
 • Waarborg: € 500. Dit bedrag wordt aan u terugbetaald bij inlevering van de volledige uitrusting in goede staat, minus de waterfacturen.  
 • Huur: € 55 excl. btw/maand - elke begonnen maand is verschuldigd. 
 • Waterverbruik: dit wordt aangerekend tegen het standaardtarief.
Ik heb mijn zwanenhals niet meer in gebruik, wat moet ik doen?
 • U kunt contact met ons opnemen om een afspraak te maken voor het inleveren van het materiaal, hetzij via het contactformulier of per telefoon op 087 / 87 87 89.
 • De eindfactuur zal worden opgemaakt op basis van de verbruikte m³ (geldend tarief) en de maandelijkse huurprijs (€ 55,00 excl. btw/maand).
 • Indien het materiaal is beschadigd, zult u ook hiervoor een factuur ontvangen. Als het materiaal niet beschadigd is, wordt het verbruik afgetrokken van de borg. In geval van een overschot betalen wij de rest terug.
 •  Hoe verloopt het terugkrijgen van mijn borgsom?  Indien de eindfactuur lager is dan de borgsom, wordt het verschil terugbetaald. Als de borgsom niet voldoende is om de eindfactuur te dekken, moet u het verschil betalen.