Vaak gestelde vragen

Andere

De eigenaar / vorige gebruiker ontvangt de facturen voor mijn meter

Uw verhuizing is niet geregistreerd in onze database.

Het is essentieel om dit snel in orde te maken.

Zodra u over de noodzakelijke informatie beschikt (meterstand enz.), onderneem dan zelf de nodige stappen.

U hebt al een SWDE-klantnummer? Ga naar uw Klantenruimte

Bent u nog geen klant van SWDE? Vul het online formulier in

Wat te doen in geval van een overlijden?

Een van uw dierbaren is overleden en u moet enkele stappen ondernemen na dit overlijden. Wij zijn er om u te helpen.

Neem een van de facturen van uw dierbare en lees de huidige meterstand af. Bel ons dan op 087 / 87 87 89 en wij zullen u helpen en begeleiden om de noodzakelijke stappen te nemen, afhankelijk van uw situatie.  

Ik wil controleren of mijn dossier gesloten is

Op het moment van sluiting, of u nu huurder of eigenaar bent, zal SWDE u een brief sturen om u op de hoogte te stellen van het einde van onze samenwerking.

Hebt u niets ontvangen?

Ga naar uw Klantenzone, de gesloten account zal daar nog 90 dagen zichtbaar zijn. Controleer op factuurniveau of de slotfactuur beschikbaar is.

Hebt u geen Klantenzone? U kunt hiervoor ook contact opnemen met onze klantendienst op 087/87.87.89.

Welke procedure moet ik volgen om de installatie van een nieuwe aansluiting, de plaatsing van een extra meter of de wijziging van de bestaande aansluiting aan te vragen?

Voor de installatie van een extra meter of een wijziging van een bestaande aansluiting, vult u dit onlineformulier in om een offerte aan te vragen:

Offerte voor nieuwe aansluiting

Offerte voor wijziging van bestaande aansluiting

In het geval van een nieuwbouw moet u 2 stappen volgen.  

1. Een nieuwe aansluiting op het net aanvragen 

Deze aanvraag moet worden ingediend door de eigenaar  enkel indien de bouw van het gebouw is gestart (en men dus is begonnen met het optrekken van de muren van het gelijkvloers). 

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd vanaf het moment waarop het gebouw is afgesloten om de installatie en de meter te beschermen. 

Voor meer details over uw aanvraag voor een nieuwe aansluiting.

2. Het CertIBEau-certificaat aanvragen 

Sinds 1 juni 2021 moet elke nieuwe woning waarvoor een nieuwe aansluiting wordt aangevraagd verplicht over een certIBEau-certificaat beschikken. 

Uw aansluiting op de watervoorziening zal enkel worden geopend na het bezoek en het akkoord van een erkend certificeringsorganisme. 

Voor meer details over CertIBEau

 

Neem contact met ons op indien u problemen ondervindt.

Wat is de rol van het waterdistributienet bij brandbestrijding?

De brandweer gebruikt vaak het waterdistributienet voor het bestrijden van branden. Zij sluiten zich aan op laadpunten of brandkranen die op regelmatige afstanden langs de straten zijn geplaatst. 

Het zijn de gemeenten, en niet SWDE, die verantwoordelijk zijn voor de goede werking van de brandkranen die zich op hun grondgebied bevinden.

Wat moet ik doen als ik een lek in het distributienet vaststel (bijvoorbeeld in de straat)?

Wij bewaken en beheren bijna 40.000 km leidingen voor het transport en de circulatie van drinkwater. In deze leidingen kunnen zich bepaalde technische problemen, zoals waterlekken, voordoen. Deze zijn soms zichtbaar. Water kan dus aan de oppervlakte van de grond komen en zelfs zijn weg naar uw huis vinden. 

De enige manier om op dit soort situaties te reageren is door ons te verwittigen op het nummer 087 / 87 87 89

Onze teams zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar, ook op feestdagen, om de meest dringende lekken te lokaliseren en te repareren. 

Ik verhuis. Welke formaliteiten moet ik vervullen bij SWDE?

Het is belangrijk dat u ons op de hoogte brengt van elke wijziging in de bewoning van een gebouw. 

Als u vertrekt, leest u de meter nog een laatste keer af in aanwezigheid van alle betrokken partijen, zodat de slotfactuur kan worden opgemaakt. Ga naar uw Klantenzone en doe het nodige in een paar klikken. 

Wanneer u ergens intrekt, is het water reeds beschikbaar. Om uw situatie snel te regulariseren, gaat u naar uw Klantenzone en doet u het nodige in slechts enkele klikken. 

Meer informatie: U gaat verhuizen

Ik ben eigenaar en verhuur mijn pand. Wat zijn mijn verplichtingen?

Indien een huurder een gebouw verlaat en een onbetaalde factuur achterlaat, dan geldt het “niet-solidariteitsbeginsel”. Dit betekent dat wij u niet verantwoordelijk stellen voor de schulden van uw huurder ENKEL INDIEN  uiterlijk 30 dagen na de verandering van de bezetting van de woning:  

  • U ons de identiteit van de vertrekkende en de inkomende bewoners meedeelt; 
  • U ons de meterstand doorgeeft; 
  • Elke woning voorzien is van een individuele meter (in het geval van een flatgebouw); 
  • U heeft aangetoond dat de staat van de installatie niet de oorzaak kan zijn van een eventueel abnormaal hoog verbruik. 

In het geval van een leegstaand gebouw is de eigenaar de kosten van de bijdrage en van het geregistreerde verbruik verschuldigd tot de komst van een nieuwe bewoner. 

Zie ook:

Solidariteit tussen eigenaar en huurder

Wat zijn de rechten en plichten van SWDE en haar klanten?

Zowel SWDE en haar klanten hebben rechten en plichten met betrekking tot de waterdistributie. Dit alles is opgenomen in  het Algemeen reglement voor waterdistributie.