Vaak gestelde vragen

Uw verbruiksopvolging

Gemiddeld verbruik per jaar / per persoon

Thuis wordt voor het doorspoelen van toiletten het grootste volume water gebruikt (gemiddeld 36% van het dagelijkse verbruik). Daarna volgen persoonlijke hygiëne (32%), de was (13%), het huishouden en planten water geven (8%), de vaat (7%), drinken en het bereiden van voeding (4%).

Het jaarlijkse gemiddelde ligt tussen 30 m³ en 40 m³ / jaar / persoon.

Waarom en hoe kan ik mijn verbruik controleren?

Ga via uw klantenruimte naar "Mijn verbruik" en voer de meterstand van uw controle in.

Telkens als u nieuwe gegevens invoert, wordt een nieuwe prognose van uw jaarverbruik gemaakt.

Wilt u het proberen? Klik hier!

Vergeet niet uw voorschotten aan te passen aan uw werkelijke verbruik.

Ik merk een abnormaal hoog verbruik, wat moet ik doen?

Als u denkt dat er bij u een lek is, dan kan u hier onze adviezen raadplegen om te controleren of u een lek heeft en om onaangename verrassingen te voorkomen wanneer u uw jaarlijkse factuur ontvangt.

Waterlek: de juiste reflexen

 

Ik vermoed dat er bij mij een verborgen lek is, wat moet ik doen?

Een verborgen lek is een lek dat moeilijk op te sporen is in de binneninstallatie van een woning. In geval van een verborgen lek kunnen wij u, onder bepaalde voorwaarden, een korting op uw waterfactuur toekennen.

Wat doen we in geval van een verborgen lek en een bewezen overconsumptie? 

Wij zullen het volume van de overconsumptie bepalen op basis van het gemiddelde van uw verbruik van de afgelopen drie jaar. 

 • Het herberekend gemiddeld jaarverbruik zal dan tegen het normale tarief worden gefactureerd. 
 • Overconsumptie zal worden gefactureerd aan 50% voor het gedeelte distributie en is volledig vrijgesteld voor het gedeelte sanering.  
 • De factuur zal overigens worden begrensd op maximaal 2.000 m³. Het aantal m³ boven deze limiet wordt niet gefactureerd. 

Wat zijn de voorwaarden om van de tariefvermindering te kunnen genieten?

Het volume van de overconsumptie moet groter zijn dan 50 m³ en moet het equivalent zijn van minstens het dubbele van uw gebruikelijke verbruik.

 • U moet uw jaarlijkse meterstand minstens twee keer hebben doorgegeven voor de drie jaar voorafgaand aan het jaar waarin het lek is vastgesteld. 
 • De stijging van het verbruik moet te wijten zijn aan een lek dat moeilijk op te sporen is op een privé-installatie. De volgende gevallen zijn uitgesloten: 
  • lekken als gevolg van defecte huishoudelijke toestellen; 
  • lekken door sanitaire installaties en hun aansluitingen; 
  • lekken in het verwarmingssysteem en de aansluiting daarvan. 
 • Er wordt een uitzondering gemaakt voor lekken die worden veroorzaakt door een defecte veiligheidsklep van de verwarmingsketel (alleen voor particuliere klanten).  
 • De installatie moet  conform zijn. De aanwezigheid van een terugslagklep en een afsluiter na de meter is essentieel om van de vermindering te kunnen genieten.

Welke documenten moet ik voorleggen? 

Stuur een e-mail naar onze klantendienst om de situatie uit te leggen en om te vragen om het verborgen lek te erkennen. Vergeet niet een bewijs van de herstelling van het lek bij te voegen (facturen van de herstelling, foto's, enz.). Deze herstelling moet worden uitgevoerd binnen 60 dagen nadat het verborgen lek aan het licht is gekomen.

Is de druk bij mij thuis voldoende ter hoogte van mijn aansluiting op het netwerk?

Wij garanderen een statische druk tussen 2 en 10 bar op de plaats van de meter (afwijkingen en geïsoleerde gevallen niet meegerekend). Raadpleeg onze pagina "Wat te doen bij gebrek aan debiet of druk" voor meer informatie.

Hoe maak ik mijn meterstand op?

Uw meterstand geeft uw waterverbruik in kubieke meter aan (1 m³ = 1.000 liter). De cijfers op een zwarte achtergrond geven uw verbruik in kubieke meter weer, terwijl de rode cijfers uw verbruik in liter aangeven. 

Alleen de cijfers op een zwarte achtergrond worden in aanmerking genomen voor het opmaken van uw factuur. 

Wanneer u ons uw jaarlijkse meterstand moet doorgeven, dient u dit nummer op een zwarte achtergrond door te geven via uw Klantenzone of via de indexphone (automatische berichtendienst die 24 uur per dag beschikbaar is).

Hoe is mijn dagelijks waterverbruik onderverdeeld?

Thuis wordt voor het doorspoelen van toiletten het grootste volume water gebruikt (gemiddeld 36% van het dagelijkse verbruik). Daarna volgen persoonlijke hygiëne (32%), de was (13%), het huishouden en planten water geven (8%), de vaat (7%), drinken en het bereiden van voeding (4%).

Wat moet ik doen als mijn meterstand sinds de laatste opname niet is veranderd?

Als u vaststelt dat uw meter dezelfde meterstand aangeeft als vorig jaar, zit uw meter waarschijnlijk vast en moet hij (gratis) worden vervangen. 

Contacteer onmiddellijk onze Klantendienst op 087 / 87 87 89. 

Hoe kan een geschatte meterstand worden gecorrigeerd?

Indien wij uw jaarlijkse meterstand niet ontvangen, factureren wij u op basis van een raming. Om ons de werkelijke meterstand te bezorgen, vult u het online formulier in. Vergeet niet een foto van uw meter bij te voegen (zwarte cijfers duidelijk leesbaar).

 

Wat moet ik doen als ik vergeten ben om mijn meterstand door te geven? 

Als u nog geen factuur hebt ontvangen op basis van een raming, ga dan naar uw Klantenzone en voer uw meterstand in.  

U kunt de meterstand ook telefonisch doorgeven. U hebt dan uw verzoek om de meterstand nodig, met de toegangscode.