Vaak gestelde vragen

Kwaliteit van het water

Zit er lood in het leidingwater?

De aanwezigheid van lood in drinkwater krijgt bijzondere aandacht. Eind 2013 heeft de Europese Unie een maximaal loodgehalte in leidingwater van 10 µg/l vastgelegd.

Wij doen ons uiterste best om aan deze norm te voldoen. 

Ga voor meer informatie naar ‘Lood in het leidingwater?’ 

Mag ik leidingwater drinken?

Het water dat wij verdelen voldoet aan alle Europese en Waalse gezondheidsnormen. Het mag dus onbeperkt worden gedronken.

Rood of bruin water: wat te doen?

De natuurlijke samenstelling van met metaal beladen water kan in zeldzame gevallen een bruine of rode kleur geven. Het metaalgehalte van het water kan ook worden beïnvloed door de doorvoer ervan door de leidingen, bijvoorbeeld wanneer het debiet wordt verhoogd.   

Dit water is niet schadelijk voor uw gezondheid, maar als u merkt dat het verschijnsel zich vaak herhaalt en dat het water ook gekleurd is aan de kraan net na uw meter, neem dan contact met ons op.  

Wat kan er worden gedaan om van deze kleur af te komen? 

 • Laat het water enkele ogenblikken lopen. 
 • Laat na een lange afwezigheid het water dat in de binnenleidingen is achtergebleven, weglopen. 

Als u vlekken op uw wasgoed ziet, moet u de bevuilde kleding onmiddellijk opnieuw wassen.  

Meer informatie:  

Het water in uw gemeente  

Water analyseren

Is het nodig om filters te installeren om de kwaliteit van het leidingwater te verbeteren? 

Het water dat door SWDE wordt verdeeld, is perfect drinkbaar. De smaak van het water kan echter veranderen afhankelijk van de streek en de behandeling. Het is niet nodig het water te filteren om de kwaliteit ervan te verbeteren. Als de smaak van het leidingwater u echter niet bevalt, kan u natuurlijk gebruik maken van deze systemen. 

U kan het Blauwboek raadplegen dat is uitgegeven door Belgaqua om alles te weten te komen over drinkwater en het zuiveren van afvalwater.  

Meer informatie:  

Contacteer ons  

Het water in uw gemeente

 

Waar komt kraantjeswater vandaan?

Afhankelijk van de oorsprong wordt onderscheid gemaakt tussen grondwater en oppervlaktewater. 

Grondwater is water afkomstig van neerslag die in de ondergrond is gesijpeld. Dit wordt op verschillende manieren verzameld: 

 • bij het ontstaan van bronnen; 
 • via drainerende galerijen; 
 • door een put te boren tot aan de grondwaterspiegel; 
 • door te pompen in oude mijnen waar het water zich heeft opgehoopt. 

Oppervlaktewater wordt gewonnen uit rivieren, kanalen, beken, meren en afgedamde meren. 

De exacte herkomst van het water dat u verbruikt, vindt u op de vierde bladzijde van uw regularisatiefactuur. 

Meer informatie:

Waar komt uw water vandaan?

Waterzuiveringsstations

Aan welke kwaliteitsparameters moet drinkwater voldoen? Wie bepaalt deze criteria?

Leidingwater moet aan tal van kwaliteitsparameters beantwoorden. Deze zijn vastgesteld door de normen van het Waalse Waterwetboek. Het water van ons netwerk wordt dagelijks geanalyseerd om na te gaan of het aan de normen voldoet.

Hoe kan ik de leidingen in mijn woning op een doeltreffende manier spoelen?
 1. Spoel het toilet door.
 2. Neem 3 liter water uit elke kraan (indien mogelijk gelijktijdig).
 3. Reinig de filters van uw kranen.
 4. Laat het water stromen tot het helder uit elke kraan komt. 

Opgelet: na een wateronderbreking kan er veel lucht in de leidingen zitten. Het openen van een kraan kan "waterslag" veroorzaken. Om schade te voorkomen, raden wij u aan om eerst de koudwaterkraan vlak na de meter voorzichtig open te draaien.

Legionellose: wat zijn de risico's?

Legionellose is een potentieel dodelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de legionellabacterie, die in de natuur vrij algemeen voorkomt. Legionella wordt in kleine hoeveelheden aangetroffen in de meeste oppervlaktewateren. Ze gedijt het beste in stilstaand lauw water (± 40°C). De bacterie is niet bestand tegen temperaturen van meer dan 60°C en bij dergelijke temperaturen sterft ze vrij snel.

Lees meer:

Legionellose: wat zijn de risico's?

Waarom ruikt en smaakt leidingwater soms naar chloor?

Een doeltreffende ontsmetting van leidingwater is absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat besmettelijke ziekten (die dodelijk kunnen) zijn opnieuw de kop opsteken. Dankzij de zeer kleine hoeveelheden chloor die in het water worden geïnjecteerd (en die niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid) wordt voorkomen dat water tussen de productielocatie en uw kraan wordt besmet door pathogene virussen of bacteriën. 

Een liter leidingwater mag maximaal een kwart milligram chloor bevatten. 

Omdat chloor in de open lucht (en niet in de leidingen) verdampt, verdwijnt de smaak zeer snel als men het water in een open karaf laat staan.

Waarom is water uit het warmwatercircuit niet drinkbaar?

Met arm water bedoelen we water uit een boiler of uit een warmwatertank in combinatie met centrale verwarming. Dit water heeft niet meer de kwaliteit van drinkwater, zelfs niet wanneer het naderhand wordt afgekoeld, omdat de opwarming meerdere veranderingen veroorzaakt: 

 • sommige bacteriën profiteren van de gunstige temperatuur om zich te vermenigvuldigen, vooral in delen van het circuit waar het water warm is en niet echt heet; 
 • warm water versnelt corrosie, lost bepaalde stoffen in de leidingen gemakkelijker op en kan daardoor aanzienlijk meer koper, ijzer, nikkel, zink of lood bevatten dan koud water. 

Gebruik dus altijd water van de koudwaterkraan om te drinken, te koken en zelfs om warme dranken te maken. Als u een mengkraan in uw keuken hebt, zorg er dan voor dat hij in de stand "koud water" staat en laat er wat water uit lopen alvorens het te gebruiken. 

Meer informatie:  

De heilzame werking van leidingwater

Is het water van SWDE geschikt om mijn aquarium te vullen?

Ja, leidingwater is geschikt voor de meeste aquariumvissen. Wel moeten bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen bij vissoorten die water nodig met specifieke kenmerken. Het is aan te raden om bij de aankoop van uw vissen deskundig advies in te winnen. 

 

Het water in uw gemeente 

Is water dat kalk bevat slecht voor de gezondheid?

Over het algemeen bevat leidingwater van ondergrondse oorsprong van nature kalk. Wanneer water insijpelt, gaat het doorheen verschillende bodemtypes van verschillende geologische aard. Vervolgens wordt het geladen met mineralen en sporenelementen, waaronder calciumcarbonaat. 

Kalk opgelost in het water is niet schadelijk voor de gezondheid. Het zorgt zelfs voor calcium, essentieel voor de groei en nodig om ontkalking te voorkomen. 

Meer informatie: Een waterontharder installeren

 

Is regenwater geschikt voor bepaalde huishoudelijke toepassingen?

U kan regenwater gebruiken voor het doorspoelen van toiletten en het besproeien van uw tuin. Sommige stedenbouwkundige voorschriften schrijven de installatie van regenwaterreservoirs in nieuwe gebouwen voor. 

Het water is echter niet drinkbaar en de kwaliteit ervan is niet betrouwbaar genoeg voor regelmatige persoonlijke hygiëne (baden, douchen, tanden poetsen, enz.). 

Indien u een regenwatersysteem in uw woning installeert, is het van essentieel belang dat het volledig en permanent gescheiden is van het drinkwatersysteem om besmetting te voorkomen. 

Meer informatie:  

Terugslagklep 

CertiIBEeau

Het water ziet er soms tijdelijk melkachtig uit. Hoe komt dit?

Het melkachtige uiterlijk is te wijten aan het ontstaan van fijne luchtbelletjes in het water en niet aan kalkaanslag. Het spel van licht geeft het de karakteristieke melkachtige uiterlijk. 

Binnen een minuut stijgen de luchtbellen naar de oppervlakte en verdwijnen ze. Het water wordt dan weer perfect helder. Dit verschijnsel heeft geen invloed op de waterkwaliteit. 

Meer informatie:

Het water in uw gemeente

Is water uit de natuur in onbehandelde vorm veilig om te drinken?

Ongeacht de bron (ondergronds of aan de oppervlakte) moet water dat uit het milieu wordt gehaald of verzameld, worden behandeld. Het wordt daarom afgeraden het in onbehandelde vorm te drinken. 

Meer informatie:  

Waar komt uw water vandaan?  

Waterzuiveringsstations 

 

Is het veilig om kraantjeswater te drinken?

Kraanwater is veilig water om te drinken ir. Als u echter lange tijd afwezig bent, laat het water dan eerst enkele ogenblikken lopen (en bewaar het voor andere doeleinden, zoals planten water geven) alvorens ervan te drinken. Stilstaand water kan bepaalde stoffen in de leidingen doen oplossen.  Als uw huis nog loden leidingen heeft, kan dit schadelijk zijn voor uw gezondheid.  

Als het water naar chloor ruikt, vul dan een kan en wacht een paar minuten. De chloor zal verdampen. 

Meer informatie:  

Leidingwater, drinkbaar water 

Water, uw gezondheidspartner

Hoe is mijn leidingwater samengesteld?

De samenstelling van het water varieert naargelang wanneer en waar het wordt opgevangen. Uw leidingwater kan het product zijn van een mengsel van water uit verschillende bronnen. De samenstelling kan ook afhangen van het debiet van elk stroomgebied. Ongeacht deze variaties voldoet het drinkwater in ons netwerk altijd aan de wettelijke normen..

 

Zie de waterkwaliteit voor mijn adres

 

Wanneer zegt men dat water ‘agressief’ is? Veroorzaakt het roestvorming en versnelt het de corrosie van leidingen?

Hoe rijker water is aan calcium en magnesium, hoe “harder” het is. Omgekeerd wordt water met een laag kalkgehalte "zacht" genoemd.  

Agressief water is zacht water met een zure pH-waarde.  

Agressief water tast de leidingen aan en verwijdert de dunne beschermlaag die zich in de loop der jaren aan de binnenkant van de leidingen kan hebben gevormd. Het metaal komt dan bloot te liggen en zo kan er corrosie optreden. Als de leidingen van ijzer of staal zijn, kan er roest worden gevormd. Het wijzigen van loden leidingen brengt gezondheidsrisico's met zich mee. 

Wij zorgen ervoor dat er niet-agressief water wordt geleverd. De samenstelling bevordert zo de vorming van een dunne beschermende kalklaag in de leidingen. 

De meest voorkomende oorzaken van corrosie in een binneninstallatie zijn: 

 • het gebruik van materialen van slechte kwaliteit; 
 • een slecht thermisch evenwicht van recirculatiecircuits van warm water voor huishoudelijk gebruik; 
 • het gebruik van slecht afgestelde waterontharders; 
 • de aanwezigheid van afzettingen of korstvorming in de leidingen; 
 • de aanwezigheid van lucht in de leidingen; 
 • een verkeerde plaatsing of het gebruik van buizen met een onvoldoende grote diameter (corrosie door erosie); 
 • elektrische zwerfstromen. 

Al deze problemen kunnen worden vermeden tijdens de installatie. Daarom is het beter een professional in te schakelen. 

Meer informatie: Waterlek: de juiste reflexen

Water en asbest, wat moet ik weten ?

Kan ik asbest inademen via leidingwater?  

In bepaalde omstandigheden kan voor menselijke consumptie bestemd water worden teruggevonden onder de vorm van aerosol (lucht van douches enz.) en in zeer kleine hoeveelheden worden ingeademd. Aangezien het gehalte aan asbestvezels in leidingwater nul of bijzonder laag is, zou de ingeademde hoeveelheid asbestvezels oneindig klein zijn. 

Neem ik een risico wanneer ik asbest inslik? Lopen wij het risico dezelfde ziekten te krijgen als wanneer wij asbest inademen?  

Terwijl het risico van inademen van asbest al tientallen jaren duidelijk is vastgesteld, kan hetzelfde niet worden gezegd van het inslikken van asbest, waarvoor het risico bij de huidige stand van de kennis niet is bewezen. Tot op heden bestaan er geen Europese normen of Waalse wetgeving ter zake, hetgeen wordt verklaard door de geruststellende conclusies van wetenschappelijke studies en van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). 

Vormen leidingen in asbestcement een gevaar voor de gezondheid?  

Volgens de huidige wetenschappelijke kennis vormen de in het water aangetroffen hoeveelheden asbestvezels geen gevaar voor de gezondheid. In Europa en in Wallonië bestaat er geen gezondheidsnorm voor asbestvezels. De Verenigde Staten hebben een gezondheidsnorm van 7.000.000 vezels per liter vastgesteld. Deze hoeveelheid is in onze analyses nooit aangetroffen. 

Kan dak-, tank- of putwater asbest bevatten?  

Water dat in rechtstreeks contact komt met asbestcementmaterialen kan in bepaalde omstandigheden asbestvezels bevatten. Als het asbestcementmateriaal bijvoorbeeld brokkelig is (afgebroken door temperatuurverschillen tussen winter en zomer) en het water dat ermee in contact komt agressieve eigenschappen heeft (wat kenmerkend is voor regenwater), dan is het mogelijk dat het opgevangen water asbestvezels bevat. 
Het risico dat opgevangen regenwater asbest bevat, is dus veel groter dan bij leidingwater. 

Kan leidingwater asbest bevatten?  

Zelden en in zeer kleine hoeveelheden. 

90% van de leidingen in ons netwerk is niet van asbestcement, maar van andere materialen (staal, nodulair gietijzer, grijs gietijzer, pvc, polyethyleen enz.). 
Wanneer water door een asbestcementleiding stroomt, is het in zeer specifieke omstandigheden mogelijk dat asbestvezels in het water terechtkomen, maar het gaat daarbij om oneindig kleine hoeveelheden. 

Test de SWDE in alle gemeenten op asbest?  

Er zijn gemeenten waar geen leidingen van asbestcement zijn. Het is derhalve niet nodig specifieke controles uit te voeren. Wij voeren controles uit op de waterkwaliteit in gemeenten waarvan een deel van het netwerk uit asbestcement bestaat. 

Worden klanten in de buurt van een werf met asbest verwittigd?  

De maatregelen die op de werven worden genomen om te voorkomen dat asbestvezels in de omringende lucht terechtkomen, zoals het gebruik van langzame zagen en het permanent besproeien van de zaagsnede, alsmede de plaatsing in een tegen de wind beschutte sleuf, vereisen niet dat de bevolking wordt geïnformeerd.  

Daarentegen moeten dergelijke werven worden aangemeld bij de Gewestelijke Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) om na te gaan of de wetgeving en in het bijzonder de maatregelen ter bescherming van de werknemers worden nageleefd en correct worden toegepast. 

Maakt de SWDE van de gelegenheid gebruik om leidingen in asbestcement te vervangen bij wegwerkzaamheden die door andere weg- of netwerkbeheerders worden uitgevoerd?  

Ja, wij onderzoeken systematisch de relevantie van het hernieuwen van onze leidingen. De keuze wordt gemaakt op basis van een multicriteria-instrument waarmee de beslissing objectief kan worden genomen, ongeacht het materiaal waaruit de leiding is vervaardigd. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan werven waarbij de aard van de werkzaamheden de leidingen in asbestcement zou kunnen verzwakken. 

Zal er door de slijtage van de leidingen in asbestcement niet nog meer asbest in het water terechtkomen?  

Met onze analysecampagnes volgen wij de evolutie van ons leidingennet in asbestcement. Indien abnormale slijtage van onze leidingen de veiligheid van onze klanten in gevaar zou brengen, zouden wij alles in het werk stellen om deze prioritair te vernieuwen. 

Waar worden leidingen in asbestcement gelegd?  

De verspreiding van dit type leiding op het Waalse grondgebied is niet uniform. Sommige gemeenten hebben een netwerk dat voor enkele tientallen procenten uit asbestcement bestaat, andere hebben er helemaal geen. Wij kennen de ligging, de aard (materiaal) en andere kenmerken zoals diameter, datum van aanleg enz. van alle leidingen in onze netwerken, ook die in asbestcement. 

Waar gaat het asbestafval naartoe dat afkomstig is van de vervanging van leidingen in asbestcement?  

Het afvoeren van asbesthoudend materiaalafval is onderworpen aan wetgeving die opgenomen is in de werkprocedures die toegepast worden binnen de SWDE. Vanaf het begin van de werf wordt het afval verpakt in specifieke containers en gebruikt het personeel persoonlijke beschermingsmiddelen. Het afval wordt vervolgens door een erkende onderneming opgehaald om te worden verwijderd in centra die zelf erkend zijn voor dit soort afval. 

Waarom zijn al deze leidingen nog niet systematisch vervangen? Waarom wordt er geen specifiek plan opgesteld voor de dringende vervanging van leidingen in asbestcement? Wat is uw plan om deze leidingen de komende jaren te vervangen? 

Er is geen noodzaak om een systematische vervanging van leidingen in asbestcement te plannen, aangezien geen enkele wetenschappelijke studie heeft kunnen aantonen dat het oraal inslikken van asbestvezels in drinkwater gevolgen zou hebben voor de gezondheid, en deze conclusie wordt bevestigd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). 
Algemeen beschouwd is asbestcement ongevoelig voor inwendige corrosie en zwerfstroomcorrosie.  
Onze strategie voor het vervangen van leidingen omvat de 'asbestparameter'. Wij gebruiken een multicriteria-instrument om de prioriteiten voor de vernieuwing te bepalen, rekening houdend met de aard van de leidingen en hun ouderdom. Wij investeren elk jaar 100 miljoen euro in de vernieuwing van onze infrastructuur, waarvan meer dan 60 miljoen euro in leidingen. 

Waarom worden de straten waar deze leidingen precies liggen niet meegedeeld?  

Om redenen van netwerkintegriteit en openbare veiligheid wordt de exacte cartografie van de leidingen niet meegedeeld. Noch een schema, noch een lijst van straten is representatief voor een risico in verband met de waterkwaliteit terwijl het water door de leidingen stroomt, wetende dat er in dezelfde straat bijvoorbeeld leidingen van verschillende materialen kunnen liggen. 

Waarom worden niet regelmatiger analyses uitgevoerd rond de al dan niet aanwezigheid van asbest?  

Asbest in water is geen standaardparameter. Er is dus geen vastgestelde controlefrequentie. Wij voeren echter wel onze eigen analysecampagnes uit op relevante punten in ons netwerk om de evolutie van ons netwerk te volgen. 

Hoe komt het dat bij bemonstering van brandkranen soms wel asbestvezels worden aangetroffen, maar niet bij de kranen van de klanten?  

Brandkranen vormen speciale elementen van het netwerk. Door hun ligging in de vertakking van de pijp en hun configuratie kunnen ze worden gelijkgesteld met kleine 'dode uiteinden' van stilstaand water waarin vezels vast kunnen komen te zitten die vrijkomen wanneer het netwerk wordt gespoeld. 

Waarom zijn er leidingen in asbestcement?  

In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog was de vraag naar bouwmaterialen enorm en werden veel kleine en middelgrote gemeenten voorzien van een drinkwaternet. De in België geproduceerde asbestcementbuizen waren een innovatief alternatief voor de veelgevraagde materialen, namelijk staal en grijs gietijzer. Asbestcementbuizen waren niet alleen lichter dan metalen buizen, maar vertoonden ook interessante kenmerken op het gebied van druksterkte, treksterkte en buigsterkte, alsmede een afwezigheid van inwendige corrosie die bij metalen buizen na verloop van tijd tot gekleurd water kan leiden. 
Sinds het einde van de jaren ‘70 zijn er geen leidingen in asbestcement meer gelegd. 

Wat is de behandeling om asbest uit water te verwijderen?  

Het gehalte aan asbestvezels in het leidingwater is nul of oneindig klein. Het is dus niet nodig het water te behandelen om het asbest te verwijderen. 

Welke informatie zal u verstrekken? Zal u uw nieuwe analyses publiceren?  

In december 2022 nam SWDE kraanmonsters bij inwoners van Frasnes-Lez-Anvaing en Wanze. Uit de analyses zijn geen sporen van asbestvezels naar voren gekomen.

De SWDE heeft in maart 2022 een testcampagne voor asbest uitgevoerd in haar distributienetwerk. De monsters zijn op dezelfde plaatsen bij de kranen van de inwoners genomen als tijdens de vorige campagne in 2018, evenals op de plaatsen waar de meeste asbestcementbuizen overblijven. De betrokken gemeenten zijn: 
 
Bernissart – Bertogne – Brunehaut – Eigenbrakel – Burdinne – Couvin – Doische – Ecaussinnes – Elzele – Estinnes – Frasnes-lez-Anvaing – Les Bons Villers – Bergen – Namen – Péruwelz – Ramillies – Seneffe – Zinnik – Viroinval – Wanze – Borgworm. 
De gemeentelijke autoriteiten worden in kennis gesteld van de resultaten wanneer deze worden ontvangen. 

Op drie uitzonderingen na werden in de 70 genomen monsters die werden geanalyseerd door een onafhankelijk laboratorium, geen sporen van asbestvezels aangetroffen. In Couvin en Doische werden microsporen ontdekt. Er werden na een zuiveringsactie in het netwerk nieuwe analyses uitgevoerd, en deze leverden op hun beurt 100% negatieve resultaten op. 

Verschillende van deze gemeenten wilden aanvullende analyses uitvoeren. Geen enkele analyse toonde de aanwezigheid aan van ook maar enige vorm van asbest.

Welke maatregelen neemt de SWDE om werven met asbest aan te pakken?  

Wij voeren een dynamisch en consequent beleid om onze werknemers te beschermen tijdens werkzaamheden in aanwezigheid van asbest. Wij hebben strikte beroepspraktijken ingevoerd bij het snijden van leidingen in asbestcement.  

Op basis van interne procedures en werkmethoden geven wij aan onze medewerkers op het terrein jaarlijks opleidingen over de risico’s met betrekking tot asbest. Zij beschikken allemaal over een handleiding waarin wordt gewezen op de voorzorgsmaatregelen die tijdens interventies moeten worden getroffen ten aanzien van de werknemers en de omwonenden van de werf, alsmede over een kit met persoonlijke beschermingsmiddelen voor eenmalig gebruik. 
Bovendien informeren wij onze onderaannemers via het Preventieplan Gezondheid en Veiligheid (PPGV) dat bij de bestekken wordt gevoegd die de opdrachten regelen. Wij geven aan onze onderaannemers ook opleidingssessies over de risico’s met betrekking tot asbest en de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen.  

Ten slotte leggen onze veiligheidsdienst (IDPBW) en onze hiërarchische lijnen het hele jaar door bezoeken ter plaatse af, waarbij een vooraf opgestelde lijst van veiligheidspunten wordt gecontroleerd. Het gebruik van de 'asbestkit' is een terugkerend punt in de beoordeling, dat wordt opgevolgd als doelstelling voor onze interventieteams. 

Hoe kan worden beweerd dat leidingen in asbestcement niet de oorzaak zijn van de aanwezigheid van asbest in leidingwater?  

Uit de verschillende analyses die wij door een onafhankelijk laboratorium hebben laten uitvoeren op stalen genomen aan de kranen van onze klanten, blijkt dat er geen asbestvezels zijn aangetroffen.

In december 2022 nam SWDE kraanmonsters bij inwoners van Frasnes-Lez-Anvaing en Wanze. Uit de analyses zijn geen sporen van asbestvezels naar voren gekomen.

De SWDE heeft in maart 2022 een testcampagne voor asbest uitgevoerd in haar distributienetwerk. De monsters zijn op dezelfde plaatsen bij de kranen van de inwoners genomen als tijdens de vorige campagne in 2018, evenals op de plaatsen waar de meeste asbestcementbuizen overblijven. De betrokken gemeenten zijn: 
 
Bernissart – Bertogne – Brunehaut – Eigenbrakel – Burdinne – Couvin – Doische – Ecaussinnes – Elzele – Estinnes – Frasnes-lez-Anvaing – Les Bons Villers – Bergen – Namen – Péruwelz – Ramillies – Seneffe – Zinnik – Viroinval – Wanze – Borgworm. 
De gemeentelijke autoriteiten worden in kennis gesteld van de resultaten wanneer deze worden ontvangen. 

Op drie uitzonderingen na werden in de 70 genomen monsters die werden geanalyseerd door een onafhankelijk laboratorium, geen sporen van asbestvezels aangetroffen. In Couvin en Doische werden microsporen ontdekt. Er werden na een zuiveringsactie in het netwerk nieuwe analyses uitgevoerd, en deze leverden op hun beurt 100% negatieve resultaten op. 

Verschillende van deze gemeenten wilden aanvullende analyses uitvoeren. Geen enkele analyse toonde de aanwezigheid aan van ook maar enige vorm van asbest.

Zijn leidingen in asbestcement (ook asbest genoemd) gevaarlijk voor de gezondheid?

Asbest is gevaarlijk bij inademing, niet omdat het giftig is, maar omdat sommige vezels zich in de longen kunnen vasthechten en daar het weefsel kunnen beschadigen. Dit risico is dus ook aanwezig voor onze werknemers, die passende beschermingsmaatregelen moeten nemen wanneer zij aan leidingen in asbestcement werken.

Mag ik het water uit mijn waterput drinken?

Het is beter om dit niet te doen! Water uit een privéput kan er goed uitzien of zelfs goed smaken, maar het is ongeschikt voor voedselconsumptie omdat het verontreinigd is. Het risico op waterverontreiniging is nog groter wanneer de put ondiep is. We halen ons water soms op een diepte van meer dan 200 meter.  

Op geringe diepte kunnen pesticiden, nitraten en bacteriën gemakkelijk binnendringen en deze schadelijke stoffen hebben geen smaak, kleur of geur.  

Daarom raden wij u aan uw putwater regelmatig te laten analyseren. Wees u er bovendien van bewust dat water uit een put volledig gescheiden van leidingwater moet worden geleid om elke vorm van besmetting te voorkomen. 

Meer informatie:

Uw water laten analyseren

CertIBEau

Zitten er pesticiden in leidingwater?

De Europese normen die het gehalte aan pesticiden in leidingwater regelen (en die in België worden toegepast) zijn veel strenger dan de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. In Wallonië is slechts 1/10 van een duizendste milligram per liter water (0,1 µg/l) per stof en 1/2 van een duizendste milligram per liter water (0,5 µg/l) voor alle stoffen samen toegestaan. 

In vergelijking met de consumptie van veel andere dagelijkse voedingsmiddelen is het aandeel aan pesticiden in leidingwater zeer gering. 


 

In uw gemeente

 

Zijn er verplichtingen om een regenwatertank te installeren?

Indien u uw woning wenst uit te rusten met een regenwatertank, zijn er maatregelen die u verplicht moet volgen. Zo moet u bijvoorbeeld een volledige scheiding aanbrengen tussen het drinkwaternet en uw regenwaternet. Het gaat om uw eigen gezondheid en die van andere klanten.

Meer informatie: 

CertIBEau

Wat moet ik doen wanneer het water een “muffe” smaak heeft?

Allereerst is het belangrijk om de oorsprong van deze "muffe" of schimmelige smaak te weten te komen. Deze kan afkomstig zijn van het openbare distributienet of van de leidingen in het huis. Gebruik hiervoor water onmiddellijk na de meter bij de afsluitkraan. Als deze slechte smaak aanwezig is ter hoogte van de meter, neem dan contact met ons op

Als het water geen smaak- of geurproblemen vertoont bij de ingang van het gebouw zit het probleem bij de binneninstallatie. In dat geval zou een spoeling van de binnenleidingen ervoor moeten zorgen dat alles weer normaal is. 

Wat moet ik doen als ik twijfel over de kwaliteit van water?

De kwaliteit van water moet voldoen aan de wettelijke normen inzake drinkbaarheid. Deze kwaliteit wordt streng gecontroleerd, maar er kan altijd een probleem zijn. 

Neem contact met ons op wanneer u twijfelt. Uw vraag zal altijd met de nodige aandacht worden onderzocht. Indien nodig sturen wij een technicus ter plaatse voor een diepgaander onderzoek. Indien nodig zal hij ook waterstalen nemen. De laboratoriumanalyse zal bepalen welke corrigerende maatregelen moeten worden genomen om de situatie in overeenstemming te brengen met de voorschriften. 

Meer informatie:

In uw gemeente

Contacteer ons