Vaak gestelde vragen

Uw factuur

Sinds 1 september 2023 maakt een federale wet de eerste herinnering aan een factuur in bepaalde gevallen gratis. Heeft dit gevolgen voor mijn waterfactuur?

De nieuwe wet, die op 1 september van kracht wordt, beoogt 'onrechtmatige' situaties waarin een eerste herinnering minder dan 15 dagen na de uitgifte van de factuur werd verzonden, met zeer hoge administratiekosten

Ze maakt de eerste herinnering gratis en bepaalt dat de tweede herinnering pas ten minste 14 dagen na de eerste mag worden verzonden, met maximaal 7,5 euro administratiekosten.

De nieuwe wet geldt alleen voor de gevallen waarvoor nog geen regels bestonden. Ze is dus niet van toepassing op de waterfacturen, die vanouds de regels volgen van de gewestelijke wet, de 'Waalse Watercode'.

Krachtens deze gewestelijke wetgeving moet voor de eerste herinnering aan de waterfactuur worden betaald, maar wordt ze pas na een maand verzonden en zijn de administratiekosten beperkt tot 6,02 euro.

Domiciliëring op maat

Wist u dat u niet alleen kosten als gevolg van betalingsachterstanden kunt vermijden, maar dat u ook zelf de kenmerken van uw domiciliëring kunt bepalen, namelijk:

 • Uw betaaldatum

Afhankelijk van het moment waarop u uw inkomsten ontvangt, bepaalt u de datum van de afschrijving.

 • Het maximale af te schrijven bedrag

Geen onaangename verrassingen: bepaal zelf het maximumbedrag dat mag worden afgeschreven.

 • Een afschrijving weigeren en het bedrag teruggestort krijgen 

Bent u het niet eens met de afschrijving?

Tot 8 weken na de debitering kunt u uw herroepingsrecht uitoefenen en het gedebiteerde bedrag binnen 48 uur na uw verzoek teruggestort krijgen.

De aan mijn domiciliëring gekoppelde bankrekening wijzigen

Ga naar uw klantenzone en voer uw bankgegevens in, of corrigeer of verwijder deze.

Wilt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen? Ga naar de pagina ‘Help en contact’.

U kunt hiervoor ook contact opnemen met onze klantendienst op 087/87.87.89.

Mijn factuur berekenen

Met deze simulator kunt u uw factuur berekenen op basis van een volume in m³ en een standaardperiode van 365 dagen. 

Praktisch en interessant!

Voorschot- en regulariseringsfacturen

Elk jaar stuurt SWDE u drie voorschotfacturen (één per kwartaal) en een regulariseringsfactuur (jaarlijks) na ontvangst van uw meterstand. Als u uw budget flexibeler wilt beheren, kunt u de voorschotfacturen maandelijks ontvangen. Het enige wat u hoeft te doen is contact opnemen met onze klantendienst. Overweeg in dat geval ook om de zaken eenvoudiger te maken door domiciliëring aan te vragen. Met domiciliëring worden uw facturen automatisch op tijd betaald en behoudt u de controle over elk bedrag dat van uw rekening wordt afgeschreven.

Een bankrekening wijzigen of toevoegen

U dient ons uw bankrekening mee te delen; ga naar uw Klantenzone en voer uw bankgegevens in, of corrigeer of verwijder deze.

Ik heb kosten voor aanmaning of ingebrekestelling aangerekend gekregen

De vervaldag van onze facturen is vastgesteld op 15 dagen. Als u niet binnen deze termijn betaalt, stuurt SWDE u een eerste aanmaning (kosten: € 6,04).

Indien de factuur onbetaald blijft, sturen wij een tweede aanmaning, de zogenaamde ingebrekestelling (kostprijs: € 6,04).

Na deze twee aanmaningen wordt de onbetaalde factuur ter incasso toevertrouwd aan een externe dienstverlener. Er kunnen extra kosten van u worden gevorderd, zoals rente, een schadevergoedingsclausule of, indien van toepassing, juridische kosten.

Frequentie van de voorschotten

De verplichte voorschotfacturen zijn standaard per kwartaal. U kunt de periodiciteit wijzigen via uw Klantenzone en de voorschotfacturen maandelijks ontvangen. Aangezien de maandelijkse voorschotten lager zijn, kunt u uw budget zo eenvoudiger beheren.

Minimumbedrag van een voorschot

Als het gebouw onbewoond is, kunt u kiezen voor ‘leeg huis’-voorschotten.

Voor driemaandelijkse voorschotten is het bedrag vastgelegd op € 30.

Voor maandelijkse voorschotten is het bedrag vastgelegd op € 10.

Hoe worden mijn voorschotten berekend? Is het mogelijk om het bedrag te wijzigen?

Het bedrag van uw voorschotten wordt berekend op basis van uw laatste verbruik. De 3 driemaandelijkse voorschotten zijn bedoeld om 3/4 van uw volgende afrekeningsfactuur te dekken. Dit betekent dat wanneer u deze laatste ontvangt, nog slechts 1/4 van het bedrag moet worden betaald. 

Bij een wijziging van uw verbruiksgewoonten (wijziging van de samenstelling van het huishouden, aanleg van een zwembad of een vijver, enz.) kan u het bedrag van uw voorschotten wel aan uw eigen behoeften aanpassen en zo onaangename verrassingen voorkomen.

 

Is er een vermindering of vrijstelling van de RKS (Reële Kostprijs van de Sanering) als ik een individuele zuiveringsinstallatie heb?

Het beheer van autonome saneringen GPAA wordt gewaarborgd door de Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE).  

Voor individuele waterzuiveringsinstallaties die sinds 01/01/2018 zijn geïnstalleerd, bestaat er een installatiepremie. Er is sinds 1 januari 2022 echter niet langer een vrijstelling van de RKS op de waterfactuur.  

Er zijn wel andere voordelen in het leven geroepen, zoals de financiering van de belangrijkste kosten van het toezicht op deze systemen, namelijk: 

 • periodiek en verplicht onderhoud van waterzuiveringssystemen; 
 • de zuivering van overtollig slib; 
 • de overname van de werkingscontroles. 

Voor meer informatie kan u terecht op de website van het GPAA.

Hoe kan ik mijn e-mailadres in mijn Klantenzone wijzigen?

Het is belangrijk dat wij op de hoogte worden gebracht van elke wijziging van uw contactgegevens.  

Om uw e-mailadres te wijzigen, logt u in op uw Klantenzone en voert u uw nieuwe adres in via de pagina ‘Mijn gegevens’.

Ik wil een afbetalingsplan aanvragen. Wat moet ik doen? 

U kunt een afbetalingsplan krijgen voor uw afrekenings-, openings- of slotfactuur door dit te activeren in uw Klantenzone.

U kunt kiezen tussen 2 tot 9 maandelijkse termijnen, op voorwaarde dat uw plan volledig is betaald vóór de volgende regulariseringsfactuur.   

Het minimale maandbedrag is € 25.  

Ter info: het is niet mogelijk om uw voorschotfacturen in maandelijkse termijnen te betalen.   

Wel kunt u de periodiciteit en/of het bedrag ervan wijzigen via uw Klantenzone.

Kan ik mijn domiciliëring beheren?

Ja, u kunt de kenmerken van uw domiciliëring zelf bepalen: 

 • via uw Klantenzone kunt u de betaaldatum en de bankrekening voor uw domiciliëring kiezen; 
 • via uw bankinstelling kunt u een maximumbedrag kiezen dat gedebiteerd kan worden of een debitering betwisten tot 8 weken nadien.
Is het mogelijk om een specifiek e-mailadres in te stellen voor het verzenden van de facturen? 

Bent u bang dat u uw factuur niet ziet tussen al uw dagelijkse e-mails? 

U kunt een specifiek e-mailadres instellen waarnaar wij alleen uw facturen sturen.  

Het reeds bestaande e-mailadres zal worden gebruikt voor alle andere correspondentie (verzoeken om meterstanden, bevestigingen van wijzigingen, diverse berichten).   

Ga hiervoor naar ‘Help en contact’ en vul ons online formulier in.

Kan ik van een sociaal of voorkeurstarief genieten?

Wij maken geen onderscheid op basis van leeftijd, aantal personen ten laste of bijzondere status van onze klanten. Wel zijn wij bereid te verlenen aan klanten die daarom vragen. 

De Waalse regering, die zich bewust is van de moeilijkheden die sommige mensen ondervinden om hun waterfactuur te betalen, heeft bovendien ook het Sociaal Waterfonds opgericht. Dit fonds is bedoeld om mensen met betalingsproblemen te helpen door middel van financiële tussenkomst. U kan deze tussenkomst aanvragen bij het OCMW van uw gemeente. 

Kan ik mijn factuur in meerdere keren betalen?

Ja, u kan een afbetalingsplan voor uw afrekeningsfactuur bekomen via uw Klantenzone of op eenvoudig verzoek bij onze Klantendienst. U kan het aantal maandelijkse termijnen kiezen, zolang dit maar niet overlapt met de volgende regularisatiefactuur. 

Het is echter niet mogelijk om uw voorschotfacturen in verschillende maandelijkse termijnen te betalen. U kan de periodiciteit voor het ontvangen van de facturen wel wijzigen van dreimaandelijks naar maandelijks. Door maandelijks in plaats van driemaandelijks te betalen, zullen de voorschotten minder hoog zijn, waardoor de impact van de waterfactuur op uw budget wat minder groot is.

Wat is een factuur voor het openen van een rekening?

Wanneer u verhuist, maken wij een factuur op voor het openen van een rekening. Dit omvat alleen het gedeelte van de jaarlijkse bijdrage dat betrekking heeft op de periode tussen de datum waarop u verhuist en 31 december van het lopende jaar. 

De eerste verbruiksrekening wordt opgemaakt bij de jaarlijkse meteropneming. In de tussentijd ontvangt u driemaandelijkse voorschotfacturen.

Wat moet ik doen als ik mijn factuur niet per e-mail heb ontvangen?

Denk eraan om uw spam te controleren. Indien u uw factuur daar niet terugvindt, log dan in op uw Klantenzone om de juistheid van het in onze databank geregistreerde e-mailadres na te gaan. Als alles correct is en u nog steeds uw facturen niet ontvangt, neem dan contact met ons op via ons online formulier. In de tussentijd vindt u al uw facturen in uw Klantenzone.

Hoelang duurt het voordat ik het bedrag in mijn voordeel op mijn factuur ontvang?

Voor zover u in orde bent met al uw betalingen en wij kennis hebben van uw bankrekening, zal de betaling 14 dagen na de vervaldatum worden uitgevoerd.

Hoe is de prijs van het water samengesteld?

Bij de berekening van de waterprijs spelen diverse parameters mee.  

De waterprijs is opgesplitst in 4 elementen:  

 • de reële kostprijs van de distributie (RKD);  
 • de reële kostprijs van de sanering (RKS); 
 • het Sociaal Waterfonds; 
 • de btw. 

Onze volledige uitleg is terug te vinden op onze pagina "De prijs van water".

Wordt mijn afbetalingsplan betaald via mijn domiciliëring? 

Indien u een actieve domiciliëring hebt op de account waarvoor een afbetalingsplan geldt, zullen uw maandelijkse betalingen verricht worden via uw domiciliëring.   

Als u voor een vaste betaaldatum hebt gekozen, worden uw maandelijkse betalingen afgeschreven op de door u bepaalde datum.

Ik kan geen afbetalingsplan aanmaken. Hoe komt dat?

Indien u geen jaarlijkse afrekeningsfactuur,  openings- of slotfactuur verschuldigd bent, hebt u geen toegang tot de aanvraag van een afbetalingsplan.  

Als u een afbetalingsplan had maar een vervaldag of het exacte bedrag niet hebt nageleefd, wordt uw plan gedeactiveerd en kunt u geen nieuw plan opstellen.  

U dient dan contact op te nemen met onze Klantendienst. Die kan u, afhankelijk van uw situatie, een nieuw afbetalingsplan toekennen.

Zijn voorschotfacturen verplicht?

Ja, de wetgeving schrijft voor dat waterdistributeurs minstens driemaandelijks voorschotfacturen moeten opmaken. Daarom ontvangt u elk jaar 3 voorschotfacturen en een jaarlijkse regularisatiefactuur. De regularisatiefactuur wordt opgemaakt na de meteropname van uw meter. De reeds betaalde voorschotten worden van dit bedrag afgetrokken.  

In het geval van een leegstaand gebouw is het de eigenaar die deze vergoeding verschuldigd is. 

Kan ik maandelijkse voorschotfacturen krijgen? 

Ja, u kan de periodiciteit van uw voorschotfacturen wijzigen via uw Klantenzone. U kan omschakelen van driemaandelijkse naar maandelijkse facturen. Het bedrag van de voorschotten zal dan minder hoog zijn. Hierdoor is de impact van de waterfactuur op uw budget wat minder groot.

Wat is het Sociaal Waterfonds (SWF)? Wie kan ervan genieten?

Het Sociaal Waterfonds is een financieel mechanisme waarin het Waterwetboek voorziet om consumenten te helpen die moeilijkheden ondervinden bij het betalen van hun waterfactuur. 

Het Sociaal Waterfonds wordt gevormd door de bijdragen die elke consument betaalt wanneer hij zijn waterfacturen betaalt. Deze bijdrage is vastgesteld op € 0,025 per gefactureerde m³ water, geïndexeerd op basis van de index van de consumptieprijzen. 

In 2024 komt deze bijdrage dus overeen met € 0,0322 per gefactureerde m³ water. 

Aangezien de Duitstalige Gemeenschap hierover geen wetgeving heeft uitgevaardigd, is deze enkel beschikbaar voor de Franstalige inwoners van het grondgebied van het Waals gewest.  

Om de tussenkomst van het Sociaal Waterfonds aan te vragen, moet men zich richten tot het OCMW van zijn gemeente. Deze instantie beslist of de tussenkomst van het Sociaal Fonds al dan niet wordt toegekend in functie van de sociale en financiële situatie van het huishouden. 

Het bedrag van de tussenkomst bedraagt € 613 per jaar en per huishouden tot 3 personen. Daarboven bedraagt het € 123 per extra persoon in het huishouden. 

Wat gebeurt er als ik mijn rekening niet tijdig betaal?

De vervaldag van onze facturen is vastgesteld op 15 dagen. Als u niet binnen deze termijn betaalt, stuurt SWDE u een eerste aanmaning (kosten: € 6,04).

Indien de factuur onbetaald blijft, sturen wij een tweede aanmaning, de zogenaamde ingebrekestelling (kostprijs: € 6,04).

Na deze twee aanmaningen wordt de onbetaalde factuur ter incasso toevertrouwd aan een externe dienstverlener. Er kunnen extra kosten van u worden gevorderd, zoals rente, een schadevergoedingsclausule of, indien van toepassing, juridische kosten.

Meer informatie: Uw facturen en betalingen

Wat is Zoomit?

Bespaar kostbare tijd dankzij Zoomit! Deze dienst laat u toe uw facturen rechtstreeks via pc-banking te ontvangen en te verwerken. U bespaart kostbare tijd en doet tegelijkertijd ook iets voor het milieu.

De voordelen:

 • u betaalt wanneer u wil met een eenvoudige klik via pc-banking; 
 • het overschrijvingsformulier wordt automatisch ingevuld. U hoeft uw betalingsgegevens niet meer in te voeren; 
 • u ontvangt uw facturen in elektronisch formaat via pc-banking. Indien u dat wenst, kan u per e-mail op de hoogte worden gebracht wanneer er een nieuwe factuur binnenkomt; 
 • al uw facturen worden op één plaats gecentraliseerd en 24 maanden lang bewaard.
Wat is de jaarlijkse vastrecht?

De jaarlijkse vastrecht is verschuldigd voor elke meter. Deze is bedoeld als dekking van het voordeel dat wordt verschaft door het ter beschikking stellen van het water. Ze wordt per kalenderjaar (van 1 tot 31 december) gefactureerd, ongeacht de datum van de meteropneming. Zelfs in het geval van nulverbruik blijft ze verschuldigd. 

Deze jaarlijkse vastrecht dekt een deel van de vaste kosten van SWDE: 

 • het onderhoud van de aansluitingen; 
 • de afschrijving van de meter; 
 • een aandeel in de kosten van controles en wacht- en interventiediensten. 

Meer informatie: Een duidelijke en volledige factuur

Wat is de prijs per kubieke meter (1.000 liter) water?

De prijs van water evolueert elk jaar afhankelijk van verschillende parameters.  

In 2024 kost 100 m³ ongeveer € 565,74.  

Alle nuttige informatie is terug te vinden op onze pagina ’De prijs van water’.

Waar kan ik het te betalen saldo van mijn afbetalingsplan zien?

Ga naar uw Klantenzone Klantenzone.